Lokaltog ved Rånåsfoss på Kongsvingerbanen.
Lokaltog ved Rånåsfoss på Kongsvingerbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Skal vurdere hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles

Jernbanedirektoratet skal vurdere hvilke forbedringsmuligheter Kongsvingerbanen har. Samferdselsdepartementet har nå bedt direktoratet om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen som tar for seg både fjerntog, lokaltog og godstrafikk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kongsvingerbanen er i dag erklært overbelastet på strekningen Lillestrøm - Kongsvinger, -det betyr at det ikke er plass til å kjøre flere tog på denne strekningen. Kongsvingerbanen har i dag lokaltog i fast timesfrekvens til og fra Kongsvinger, ekstra rushtidstog morgen og ettermiddag, fjerntog til og fra Stockholm/Sverige, samt en betydelig godstrafikk over grensen til Sverige.

– Banens mangfoldige suksess gjør at kapasiteten er i ferd med å bli sprengt, sier samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. - Derfor ber vi nå Jernbanedirektoratet se på hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse framtidens transportbehov enda bedre, sier han.

Kongsvingerbanen har hatt en betydelig vekst de siste årene, og prognosene tilsier at det vil være vekst også i årene framover. Med dagens kapasitet på banen er det ikke fysisk rom for ytterligere forbedring av togtilbudet, selv om det er markedsmessig etterspørsel etter flere avganger.

– I en konseptvalgutredning om Kongsvingerbanen vil det være viktig at hele systemet vurderes i sammenheng, og at utredningen omfatter både lokal-, gods- og fjerntogtrafikk, skriver Samferdselsdepartementet i sitt oppdragsbrev. Konseptvalgutredningen er et viktig verktøy for å vurdere om og når det er nødvendig med eventuelle infrastrukturtiltak på Kongsvingerbanen, eller om det finnes andre alternativer som kan tilfredsstille samfunnets behov.

En arbeids- og framdriftsplan for utredningen av mulige forbedringer på Kongsvingerbanen skal foreligge innen 15.oktober.

Til toppen