Skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk

Skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk

Multiconsult har vunnet en internasjonal anbudskonkurranse for å utrede de miljømessige og sosiale konsekvensene av et planlagt vannkraftverk. Oppdraget er tildelt av SN Power og omfatter vannkraftprosjektet Middle Yeywa i Myanmar.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet vårt, og viser at vi er blant de fremste i verden på miljøutredninger av vannkraft, sier Gro Dyrnes, seksjonsleder for naturressurser i Multiconsult.

Kraftverket Middle Yeywa er planlagt på Myitnge-elva i Shan-staten, omtrent 80 km øst for Mandalay i Myanmar. Foreløpige beregninger viser at kraftverket kan få en kapasitet på 690 MW, som tilsvarer omtrent 15 prosent av all installert kraftproduksjon i landet.

Tekniske miljøløsninger

SN Power utreder ulike utbyggingsalternativer langs en ca. 70 km elvestrekning mellom to andre vannkraftprosjekter i det samme vassdraget. Konsekvensutredningen er ment å vurdere de ulike alternativene og foreslå en løsning som ivaretar hensynet til miljø og lokalsamfunn.

-Den første jobben blir å sjekke kvaliteten på tidligere miljøstudier og sørge for at utbyggingen kan gjennomføres på en forsvarlig og bærekraftig måte. Det blir viktig å bygge videre på dialogen som SN Power har hatt med lokalbefolkningen, sier oppdragsleder Jens Laugen.

Lang erfaring fra regionen

Multiconsult har lang erfaring fra miljøplanlegging for vannkraft i Sørøst-Asia. Tidligere leveranser inkluderer blant annet konsekvensutredninger av vannkraftprosjektene Nam Theun 1, Nam Theun 2 og Theun Hinboun i Laos. I tillegg har Multiconsult de siste tre årene, på oppdrag for Mekong River Commission, jobbet med å utarbeide retningslinjer for bærekraftig vannkraftutbygging i Mekong-vassdraget (Laos, Kambodsja, Vietnam og Thailand).

I Myanmar leverer Multiconsult også rådgivingstjenester til energidepartementet knyttet til utbyggingen av vannkraftverkene Tha-Htay og Upper Keng Tawang.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen