Skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk

Skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk

Multiconsult har vunnet en internasjonal anbudskonkurranse for å utrede de miljømessige og sosiale konsekvensene av et planlagt vannkraftverk. Oppdraget er tildelt av SN Power og omfatter vannkraftprosjektet Middle Yeywa i Myanmar.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet vårt, og viser at vi er blant de fremste i verden på miljøutredninger av vannkraft, sier Gro Dyrnes, seksjonsleder for naturressurser i Multiconsult.

Kraftverket Middle Yeywa er planlagt på Myitnge-elva i Shan-staten, omtrent 80 km øst for Mandalay i Myanmar. Foreløpige beregninger viser at kraftverket kan få en kapasitet på 690 MW, som tilsvarer omtrent 15 prosent av all installert kraftproduksjon i landet.

Tekniske miljøløsninger

SN Power utreder ulike utbyggingsalternativer langs en ca. 70 km elvestrekning mellom to andre vannkraftprosjekter i det samme vassdraget. Konsekvensutredningen er ment å vurdere de ulike alternativene og foreslå en løsning som ivaretar hensynet til miljø og lokalsamfunn.

-Den første jobben blir å sjekke kvaliteten på tidligere miljøstudier og sørge for at utbyggingen kan gjennomføres på en forsvarlig og bærekraftig måte. Det blir viktig å bygge videre på dialogen som SN Power har hatt med lokalbefolkningen, sier oppdragsleder Jens Laugen.

Lang erfaring fra regionen

Multiconsult har lang erfaring fra miljøplanlegging for vannkraft i Sørøst-Asia. Tidligere leveranser inkluderer blant annet konsekvensutredninger av vannkraftprosjektene Nam Theun 1, Nam Theun 2 og Theun Hinboun i Laos. I tillegg har Multiconsult de siste tre årene, på oppdrag for Mekong River Commission, jobbet med å utarbeide retningslinjer for bærekraftig vannkraftutbygging i Mekong-vassdraget (Laos, Kambodsja, Vietnam og Thailand).

I Myanmar leverer Multiconsult også rådgivingstjenester til energidepartementet knyttet til utbyggingen av vannkraftverkene Tha-Htay og Upper Keng Tawang.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen