Lysaker T-banestasjon.
Lysaker T-banestasjon. (Illustrasjon: Asplan Viak / Arup / Longva arkitekter)

Skal utforme ny T-banestasjon på Lysaker

Asplan Viak, Arup og Longva arkitekter vant den internasjonale plan- og designkonkurransen om utforming av Lysaker stasjon for Fornebubanen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Å få muligheten sette sitt arkitektoniske preg på en T-banestasjon er en sjelden anledning for arkitekter her til lands.

– Oppgaven har vært svært inspirerende og givende, hvor hele teamet har dratt nytte av alles innsikt og kompetanse. I felleskap stiller vi trygt og sterkt der vi vil løse utfordringer og skape muligheter i alle dets fasetter sier Bård Helland, leder for Asplan Viaks arkitekturavdeling i Oslo.   

  Illustrasjon: Asplan Viak / Arup / Longva arkitekter

Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak etablerte et team høsten 2017 for å søke om prekvalifisering til designkonkurranse om nye stasjoner langs Fornebubanen. Teamet ble plukket ut til å konkurrere om Lysaker stasjonen. Oppgaven har favnet vidt. Fagfeltene arkitektur, landskapsarkitektur, plan/urbanisme, samt spesifikk kompetanse på T-banestasjoner har alle vært viktige. Løsningen er et resultat av en prosess der hele teamet har jobbet med alle aspekter.

Høy arkitektonisk utforming

Løsningen for Lysaker stasjon bæres av en overordnet idé om å skape ett samlende og identitetssterkt sted, der både kollektivknutepunktet poengteres og Lysaker løftes frem som verdifullt nærområde.

– Arup er stolt og beæret over å få muligheten til å samarbeide med våre norske partnere i et prosjekt som vil få stor betydning for dagliglivet til svært mange mennesker, sier Nille Juul-Sorensen, leder for Arup arkitekter.

  Illustrasjon: Asplan Viak / Arup / Longva arkitekter

Velfungerende kollektivknutepunkt

Intensjoner med plan- og designkonkurransen har vært å skape stasjoner langs Fornebubanen av høy arkitektonisk utforming og særpreg.

  Illustrasjon: Asplan Viak / Arup / Longva arkitekter

– Vi er meget motiverte og entusiastiske til denne utfordrende oppgaven: både å utforme en attraktiv T-banestasjon, et velfungerende kollektivknutepunkt og samtidig utvikle området langs elven på Lysaker til å bli et viktig offentlig plassrom. Vi ser frem til videre samarbeid med våre partnere, sier leder for Longva arkitekter, Knut Longva.

Nye Lysaker stasjon

Prosjektet vil løse publikumslogistikken enkelt og effektivt, med tydelige adkomster og forbindelser oppe på bakkenivået. Selve stasjonshallen blir et høyt og raust rom. Stasjonshallen får direkte dagslys gjennom åpninger i taket og fra adkomstbygget ned langs rulletrappen. Arkitekturen er rolig og enkel, med sidevegger i en vev av teglstein som knytter hallen til den historiske industriarkitekturen på stedet. Den sirkelformede stasjonsplassen samler både adkomstbygget og andre aktiviteter i ett romlig, ikonisk grep. Plassen er rammet inn av elveløpet og vegetasjon. Dette vil forsterke kvalitetene på plassen og opplevelsen et samlende rom på Lysaker.

Til toppen