Skal snu opp-ned på det europeiske energimarkedet

Skal snu opp-ned på det europeiske energimarkedet

Flere norske aktører står sentralt i et nytt, tverrfaglig forskningsprosjekt som kan bidra til å revolusjonere det europeiske kraftsystemet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I sommer ble det klart at Smart Innovation Østfold sammen med NTNU, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og syv andre europeiske aktører har landet det som er det største, norskledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noen sinne. Den totale tildelingen til INVADE er på 125 millioner kroner, hvorav 68 millioner går til de norske partene.

– Det er veldig moro. Jeg tror dette prosjektet vil ha veldig mye å si for det europeiske kraftsystemet, sier Dieter Hirdes, Direktør Forskning & Innovasjon i Smart Innovation Østfold og prosjektkoordinator for INVADE.

Prosjektet skal ta i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi produseres, lagres og brukes. Alt skal styres av INVADE-IT-plattformen som baserer seg på ny teknologi innen Big Data Analytics.

– Det viktigste er å få til fleksibilitetsløsninger som kan fungere i det europeiske kraftmarkedet, sier han.

Utjevning

Prosjektet skal løse køproblemene i det europeiske strømnettet slik at mer fornybar energi kan mates inn. I tillegg skal det bidra til utjevning av forbrukstoppene gjennom bruk av batteripakker i distribusjonsnettet og ute hos sluttkundene. Prosjektet tar også for seg bruk av elbiler til lagring og som fleksibilitetsreserve.

– Generelt er INVADE et viktig prosjekt for samfunnet, fordi vi har store svingninger i energiforbruket. Det er en begrensning på hvor store effekt-toppene kan bli før det blir et problem for strømnettet. Batterier brukes for å ta ned toppene, og batteriene kan lades når belastningen i strømnettet er lav. For Schneider Electric er dette midt i kjernen av det vi jobber med. Schneider Electric er nummer 1 på energistyringsløsninger globalt. Det er helt avgjørende med batterier i fremtidens energistyringsløsninger samt å integrere dette i nye sky-løsninger hvor store mengder data analyseres for å oppnå optimal drift, sier Per Gjerløw, Salgsdirektør Energi i Schneider Electric.

Hirdes illustrerer behovet for å lagre overskuddsenergien med vindparker hvor turbiner må slås av i perioder med mye strøm i nettet.

– Før tenkte jeg at de ble slått av på grunn av vedlikehold, men det blir gjort fordi nettet ikke kan ta imot mer strøm. De som produserer får, for eksempel i Tyskland, betalt allikevel, og det betales av sluttkunden.

Vil produsere selv

Selv om det norske strømmarkedet skiller seg ut fra det europeiske, er prosjektet relevant her også.

– Tendensen er at norske sluttkunder ønsker å produsere sin egen strøm. Folk gjør ikke det for å tjene penger, men av klimamessige årsaker og fordi man ønsker å ha en egen produksjon. Disse tendensene vil fortsette, og batterier er en del av det bildet, forteller Hirdes.

I tillegg skal en integrasjon av transportsektoren skje nettopp i Norge og i Nederland; de to landene i verden med størst andel elbiler.

Storskala pilotprosjekter skal gjennomføres i Tyskland, Spania og Bulgaria i tillegg til Norge og Nederland.

Relevant

Lyse vil hovedsakelig jobbe på to områder:

– Det ene er den norske piloten i prosjektet; ulike løsninger mot husholdninger med kombinasjon av smarte energiløsninger og elektriske kjøretøyer. Men vi kommer også til å se på andre ting som for eksempel varmtvannsberederteknologi. Dette vil gjelde et antall hus i Stavangerområdet. Det andre er arbeidspakken som Lyse skal lede, med forretningsutvikling basert på dette, forteller rådgiver FOU innovasjon i Lyse, Per Erling Fjeld.

Målet er å finne forretningsmodeller som kan slå an kommersielt, og som kan komme hele prosjektet til gode.

– Noe av meningen med 2020 er å bidra til at en skyver grensene litt foran seg, og kommer videre når det gjelder teknologi og anvendbarhet. Og for Lyse sin del er det hele tiden en rød tråd å utvikle konsepter som treffer kundene, sier Fjeld.

Også for NTNU er tematikken høyaktuell:

– Energilagring i kraftnettet er et tema som NTNU har forsket på i mange år, og som blir stadig viktigere med tanke på hvor raskt teknologien utvikler seg, samtidig som bevisstheten rundt klimavennlige energiløsninger blir stadig sterkere. I INVADE-prosjektet får vi en meget god mulighet til å knytte vår forskningsaktivitet på miljøvennlig energi enda tettere til nyttige anvendelser i europeisk og norsk kraftbransje, i samarbeid med innovasjons- og teknologimiljøet i Halden og de andre partnerne i prosjektet. Deltagelse i Horisont2020-prosjekter innen energiområdet er svært viktig for NTNU, og i INVADE-prosjektet deltar vi med et tverrfaglig team bestående av forskere fra Institutt for elkraftteknikk og Institutt for tverrfaglige kulturstudier, kommenterer professor Magnus Korpås ved Institutt for elkraftteknikk.

Tøff konkurranse

Smart Innovation Østfold, har tatt seg av den omfattende søknadsprosessen. Det er ikke første gang; fra før av har de landet de prestisjefulle Horisont 2020-prosjektene EMPOWER og PERMIDES. Hirdes oppfordrer flere norske bedrifter til å benytte seg av mulighetene som ligger i EU-programmet.

– Gjennom Horisont 2020 kan bedriftene får betalt for å drive med innovasjon. Det er et ypperlig program for norske bedrifter, og bedriftene bør bli flinkere til både å søke – og å lykkes med søknadene. Det er sterk konkurranse, og man må regne med å lage ti søknader for å vinne én, sier han og antyder at det fort koster et sted mellom én og halvannen million kroner å utarbeide en søknad.

– Det er mye arbeid, men man konkurrerer med de beste i Europa.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen