Skal skilte rundt hundre mil med nasjonale sykkelruter

Skal skilte rundt hundre mil med nasjonale sykkelruter

Sykkelferie er en populær ferieform – stadig flere triller rundt på to hjul. Rundt ti prosent av norske og utenlandske turister sykler litt når de ferierer i Norge.

 • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen har nå skiltet 45 mil med Nasjonale sykkelruter. Målet er et nasjonalt sykkelnett på rundt hundre mil på langs og tvers av Norge.

Utenom trafikken

Nasjonale sykkelruter skal binde sammen landsdeler og de største byene slik at en kan oppleve Norge uten å måtte ut på de mest trafikkerte vegene. Rutene går på alt fra sykkelveger til skogsbilveger og merkes med grønne nummer som på bildet.

-Sykkelrutene er både for dem som sykler dager eller uker i strekk og de som bare vil ta dagsturer. I tillegg til nasjonale ruter har fylkeskommuner og kommuner regionale og lokale ruter.

Det forteller Marit Espeland som er nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Ti ruter

Her er de ti nasjonale sykkelrutene som Vegvesenet planlegger å skilte:

 • Rute 1 Kystruta
 • Rute 2 Kanalruta
 • Rute 3 Fjord og Fjell
 • Rute 4 Rallarvegen
 • Rute 5 Numedalsruta
 • Rute 6 Sognefjellsvegen
 • Rute 7 Pilgrimsruta
 • Rute 8 Trollheimen
 • Rute 9 Villmarksruta
 • Rute 10 Nordkapp – Lindesnes

Deler er ferdig skiltet

Store deler av kystruta (rute 1) er skiltet, pilgrimsruta (rute 7) og deler av kanalruta (rute 2) og villmarksruta (rute 9), i tillegg enkelte strekninger på rutene 3,4, 5 og 6.

Utfordring med tunneler

Tunneler er en utfordring for syklister – og det er rundt 1100 tunneler i landet.

Ved noen tunneler er det varslingsknapp som viser at det er syklister i tunnelen. Syklisten trykker på knappen før de sykler inn, da blinker det et skilt som skal gjøre bilistene mer oppmerksomme.

Gratis kartgrunnlag

Delstrekninger som er ferdig skiltet skal legges inn i Nasjonal vegdatabank, slik at reiselivsaktører og andre kan lage kart.

-Vår oppgave er å tilrettelegge for sykling og informere om infrastrukturen, mens markedsføringa er reiselivsnæringa sin oppgave, påpeker Espeland.

Del av europeisk sykkelnett

Fem av de nasjonale sykkelrutene er også en del av sykkelnettet «EuroVelo» som består av 14 ruter på til sammen 70.000 kilometer.

Nasjonale sykkelruter som sammenfaller med disse er:

 • -North Sea Cycle Route fra Svinesund til Bergen
 • -Pilgrimsrute fra Trondheim til Santiago de Compostela i Spania
 • -Tre EuroVelo-ruter som har utgangspunkt på Nordkapp: via Trondheim til Bergen videre til Skottland, via Finland til Aten og via Sverige til Malta.

– EuroVelo har utgitt et kart der de norske strekningene er med, sier Espeland, som også er Vegvesenets representant i EuroVelo-samarbeidet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen