Skal skilte rundt hundre mil med nasjonale sykkelruter

Skal skilte rundt hundre mil med nasjonale sykkelruter

Sykkelferie er en populær ferieform – stadig flere triller rundt på to hjul. Rundt ti prosent av norske og utenlandske turister sykler litt når de ferierer i Norge.

 • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen har nå skiltet 45 mil med Nasjonale sykkelruter. Målet er et nasjonalt sykkelnett på rundt hundre mil på langs og tvers av Norge.

Utenom trafikken

Nasjonale sykkelruter skal binde sammen landsdeler og de største byene slik at en kan oppleve Norge uten å måtte ut på de mest trafikkerte vegene. Rutene går på alt fra sykkelveger til skogsbilveger og merkes med grønne nummer som på bildet.

-Sykkelrutene er både for dem som sykler dager eller uker i strekk og de som bare vil ta dagsturer. I tillegg til nasjonale ruter har fylkeskommuner og kommuner regionale og lokale ruter.

Det forteller Marit Espeland som er nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Ti ruter

Her er de ti nasjonale sykkelrutene som Vegvesenet planlegger å skilte:

 • Rute 1 Kystruta
 • Rute 2 Kanalruta
 • Rute 3 Fjord og Fjell
 • Rute 4 Rallarvegen
 • Rute 5 Numedalsruta
 • Rute 6 Sognefjellsvegen
 • Rute 7 Pilgrimsruta
 • Rute 8 Trollheimen
 • Rute 9 Villmarksruta
 • Rute 10 Nordkapp – Lindesnes

Deler er ferdig skiltet

Store deler av kystruta (rute 1) er skiltet, pilgrimsruta (rute 7) og deler av kanalruta (rute 2) og villmarksruta (rute 9), i tillegg enkelte strekninger på rutene 3,4, 5 og 6.

Utfordring med tunneler

Tunneler er en utfordring for syklister – og det er rundt 1100 tunneler i landet.

Ved noen tunneler er det varslingsknapp som viser at det er syklister i tunnelen. Syklisten trykker på knappen før de sykler inn, da blinker det et skilt som skal gjøre bilistene mer oppmerksomme.

Gratis kartgrunnlag

Delstrekninger som er ferdig skiltet skal legges inn i Nasjonal vegdatabank, slik at reiselivsaktører og andre kan lage kart.

-Vår oppgave er å tilrettelegge for sykling og informere om infrastrukturen, mens markedsføringa er reiselivsnæringa sin oppgave, påpeker Espeland.

Del av europeisk sykkelnett

Fem av de nasjonale sykkelrutene er også en del av sykkelnettet «EuroVelo» som består av 14 ruter på til sammen 70.000 kilometer.

Nasjonale sykkelruter som sammenfaller med disse er:

 • -North Sea Cycle Route fra Svinesund til Bergen
 • -Pilgrimsrute fra Trondheim til Santiago de Compostela i Spania
 • -Tre EuroVelo-ruter som har utgangspunkt på Nordkapp: via Trondheim til Bergen videre til Skottland, via Finland til Aten og via Sverige til Malta.

– EuroVelo har utgitt et kart der de norske strekningene er med, sier Espeland, som også er Vegvesenets representant i EuroVelo-samarbeidet.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen