Skal prosjektere kampflybasen på Evenes

Skal prosjektere kampflybasen på Evenes

Torsdag 22. desember ble kontrakten signert – nå er det klart at prosjekteringsoppdraget for kampflybasen på Evenes går til prosjekteringsgruppen NCR.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjekteringsgruppen NCR består av Nordic – Office of Architecture, COWI og Rambøll. Totalt fire aktører kvalifiserte og leverte tilbud i anbudsfasen, til rammeavtalen som rådgiver og prosjekterende innenfor bygg- og anleggsfag.

I tildelingsbrevet skriver Forsvarsbygg at NCR "fremstår som en klar vinner av konkurransen" og utdyper at prosjekteringsgruppen har tilbudt den beste kompetansen den nest laveste prisen.

– Fortsetter å posisjonere oss innen sikkerhetsgraderte oppdrag

Administrerende direktør i COWI, Terje Bygland Nikolaisen, kaller dette nok en seier for prosjekteringsgruppens posisjonering innen sikkerhetsgraderte oppdrag.

– Vi ser veldig frem til å påbegynne oppdraget, og er svært glade og nokså stolte over at vi igjen har vunnet tillitten til Forsvarsbygg i et så viktig prosjekt. Dette er et oppdrag av betydelig størrelse – både for prosjekteringsgruppen og for COWI. Det er også atter et eksempel på at COWI og våre samarbeidspartnere fortsetter å posisjonere oss innen sikkerhetsgraderte oppdrag, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI.

– Meget sterkt team med god erfaring

Stortinget vedtok 14. juni 2012 at hovedbasen for Norges nye kampfly skulle etableres på Ørland flystasjon, med fremskutt base på Evenes med QRA (Quick Reaction Alert). I tillegg vil basen romme beredskap for kontroll av luftrommene i nordområdene, og den vil håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser. Det skriver Forsvarsbygg på sine nettsider.

Eskild Andersen, partner i Nordic, påpeker teamets samarbeidserfaring fra rekke krevende oppdrag – også innen lufthavnrelaterte oppdrag – som en suksessfaktor.

– Kampflybasen på Evenes er et viktig samfunnsprosjekt og en av Forsvarsbyggs store oppgaver i årene fremover. Konstellasjonen Nordic — Office of Architecture, COWI og Rambøll er et meget sterkt team med god erfaring fra prosjektering av både lufthavner og andre viktige samfunnsbyggende prosjekter. Dette er en oppgave vi gleder oss til å ta fatt på, og et prosjekt som går inn i vår stadig voksende portefølje av store lufthavnrelaterte oppdrag, sier partner i Nordic, Eskild Andersen.

Også Bjørn Tore Landsem i Rambøll ser frem til samarbeidet.

– Vi er veldig glad for at Forsvarsbygg har valgt vårt team bestående av Nordic — Office of Architecture, COWI og Rambøll. Det er en ære for oss som samfunnsrådgiver å få anledning til å bruke vår kunnskap og kompetanse i et så viktig samfunnsprosjekt. Vi gleder oss til samarbeidet, sier markedsenhetsdirektør Bjørn Tore Landsem i Rambøll.

Ser fram til samarbeid

Basen på Evenes vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner med inntil 15 fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur. Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35 så snart F-35 overtar denne rollen fra F-16, foreløpig beregnet til 2021-2022.

Forsvarsbygg sin oppgave er å legge til rette for at Forsvaret kan ta imot de nye kampflyene, og gjennomføre effektiv utdanning og trening på basene på Ørland og Evenes. Forsvarsbygg utfører oppdraget, som består i planlegging og bygging, på vegne av Forsvarsdepartementet.

-Vi ser frem til å starte samarbeidet med NCR-gruppen og ta videre fatt i oppdraget om utviklingen av Evenes flystasjon, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

Oppdraget antas å få rask oppstart.

Til toppen