Skal planlegge nytt hovedanlegg for luftsport

Skal planlegge nytt hovedanlegg for luftsport

Norges Luftsportforbund (NLF) har valgt Norconsult som rådgiver for planleggingen av nytt luftsportsenter på Krogstad i Sørum kommune i Akershus.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I innledende fase har Norconsult utarbeidet skisseprosjekt, og selskapet er også engasjert til å utarbeide tekniske planer, konsekvensutredning og reguleringsplan.

Nye miljøvennlige løsninger

Norges Luftsportforbund (NLF) jobber for å etablere et hovedanlegg for luftsport i Sørum kommune i Akershus. Anlegget skal etableres for alle grener i forbundet, noe som innebærer etablering av en 1000 meters rullebane for motor- og seilfly, et område for fallskjermhopping samt egen modellflybane. Videre legges det til rette for et aktivt klubbmiljø, med både hangarer, klubbhytter og andre publikumsområder. For det nye anlegget fokuserer NLF på tilrettelegging og utvikling av luftsporten med nye miljøvennlige løsninger, både for redusert og mer miljøvennlig energibruk så vel som mer støysvake løsninger.

Avgjørende for rekruttering til bransjenIfølge NLF er et slikt senter avgjørende for den videre utviklingen av et bærekraftig luftfartsmiljø, både for å tiltrekke seg flere som har luftsport som hobby, og ikke minst for rekrutteringen av profesjonelle utøvere.

– Vi ser frem til å bruke vår erfaring til å finne de gode løsningene sammen med NLF i dette prosjektet, og gleder oss over at Norconsult er foretrukken samarbeidspartner. Vi opplever samarbeidet med Norsk Luftsportforbund, Sørum kommune og øvrige aktører som positivt og utviklende, sier Terje Jensen, oppdragsleder i Norconsult.

NLF har forankret plangrunnlaget hos Avinor, som også bidrar med ressurser innen viktige kompetanseområder for gjennomføring.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen