Kan det tillates å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig?
Kan det tillates å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig? (Bilde: Reidun Øverland)

Skal man kunne oppholde seg foran bomfestet når boremaskinene er i gang?

Spørsmålet har blitt luftet av entreprenører. Svaret fra Vegvesenet er klart.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I Statens vegvesens kontrakter er det forbud mot å oppholde seg foran bomfestet, i fareområdet, på en bergborerigg når boremaskinene er i gang. Entreprenørene har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om å få lov til å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig.

– Vi vil ikke endre våre kontrakter på dette punktet, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i vegdirektoratet.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Det er viktig å være klar over at vår bestemmelse er utformet slik av flere grunner, påpeker Sandvin.

«Vårt forbud om arbeid foran bomfestet ble innført for mange år siden for å stoppe en utvikling med ulykker og dårlig arbeidsmiljø.»

- Bettina Sandvin

Den første grunnen er Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

– Vårt forbud om arbeid foran bomfestet ble innført for mange år siden for å stoppe en utvikling med ulykker og dårlig arbeidsmiljø ved tunnelarbeider. Erfaringen viser at tiltaket har hatt effekt, og det er ikke til å komme bort fra at det er tryggere å gjøre en ting av gangen enn å gjøre flere ting samtidig, forteller Sandvin.

Påseplikten

Den andre grunnen til bestemmelsens utforming er ansvarsforhold og byggherreforskriften som gir byggherren en klar påseplikt. Påseplikten strekker seg langt, og i praksis blir byggherren holdt ansvarlig ved uønskede SHA-hendelser i kontraktsarbeidet.

– Våre byggeledere må derfor ha en realistisk mulighet for å oppfylle påseplikten. Dette får vi ved å ha et totalforbud, slik at man ved alle inspeksjoner vil se umiddelbart om bestemmelsen brytes. Dersom vi åpner for at det kan gjøres ulike valg på bakgrunn av entreprenørens risikovurdering vil påseplikten kunne sette våre byggeledere i en situasjon hvor de holdes ansvarlig for entreprenørens risikovurderinger. Det er ikke ønskelig, sier Sandvin.

Kontraktuelle forhold

Den tredje og siste grunnen for bestemmelsen er kontraktuelle forhold. Hvorvidt det kan arbeides foran bomfestet vil ha betydelige konsekvenser for framdriften, men dette vil ikke kunne forutsees på det tidspunktet tilbud skal innleveres. Dette betyr at et forbud sikrer like konkurransevilkår.

«Vår vurdering er at denne eventuelle ekstrakostnaden mer enn oppveies gjennom økt sikkerhet, konkurranse på like vilkår og forutsigbare forhold for byggherre og entreprenør.»

- Bettina Sandvin

– Dersom vi åpner for arbeid foran bomfestet på bakgrunn av risikovurdering vil vi få en ny type konsekvens av byggherreforhold med grunnlag i SHA og grunnforhold. Dette vil føre til at det reises krav mot byggherren om tilleggstid og kostnadsdekning, og en stor risiko for økt konfliktnivå i kontraktene, forklarer Sandvin.

En eventuell ekstrakostnad ved at all tunneldriving skjer med forbud mot arbeid foran bomfestet, belastes Statens vegvesen.

– Vår vurdering er imidlertid at denne eventuelle ekstrakostnaden mer enn oppveies gjennom økt sikkerhet, konkurranse på like vilkår og forutsigbare forhold for byggherre og entreprenør, sier Sandvin.

Til toppen