Kan det tillates å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig?
Kan det tillates å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig? (Bilde: Reidun Øverland)

Skal man kunne oppholde seg foran bomfestet når boremaskinene er i gang?

Spørsmålet har blitt luftet av entreprenører. Svaret fra Vegvesenet er klart.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I Statens vegvesens kontrakter er det forbud mot å oppholde seg foran bomfestet, i fareområdet, på en bergborerigg når boremaskinene er i gang. Entreprenørene har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om å få lov til å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig.

– Vi vil ikke endre våre kontrakter på dette punktet, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i vegdirektoratet.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Det er viktig å være klar over at vår bestemmelse er utformet slik av flere grunner, påpeker Sandvin.

«Vårt forbud om arbeid foran bomfestet ble innført for mange år siden for å stoppe en utvikling med ulykker og dårlig arbeidsmiljø.»

- Bettina Sandvin

Den første grunnen er Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

– Vårt forbud om arbeid foran bomfestet ble innført for mange år siden for å stoppe en utvikling med ulykker og dårlig arbeidsmiljø ved tunnelarbeider. Erfaringen viser at tiltaket har hatt effekt, og det er ikke til å komme bort fra at det er tryggere å gjøre en ting av gangen enn å gjøre flere ting samtidig, forteller Sandvin.

Påseplikten

Den andre grunnen til bestemmelsens utforming er ansvarsforhold og byggherreforskriften som gir byggherren en klar påseplikt. Påseplikten strekker seg langt, og i praksis blir byggherren holdt ansvarlig ved uønskede SHA-hendelser i kontraktsarbeidet.

– Våre byggeledere må derfor ha en realistisk mulighet for å oppfylle påseplikten. Dette får vi ved å ha et totalforbud, slik at man ved alle inspeksjoner vil se umiddelbart om bestemmelsen brytes. Dersom vi åpner for at det kan gjøres ulike valg på bakgrunn av entreprenørens risikovurdering vil påseplikten kunne sette våre byggeledere i en situasjon hvor de holdes ansvarlig for entreprenørens risikovurderinger. Det er ikke ønskelig, sier Sandvin.

Kontraktuelle forhold

Den tredje og siste grunnen for bestemmelsen er kontraktuelle forhold. Hvorvidt det kan arbeides foran bomfestet vil ha betydelige konsekvenser for framdriften, men dette vil ikke kunne forutsees på det tidspunktet tilbud skal innleveres. Dette betyr at et forbud sikrer like konkurransevilkår.

«Vår vurdering er at denne eventuelle ekstrakostnaden mer enn oppveies gjennom økt sikkerhet, konkurranse på like vilkår og forutsigbare forhold for byggherre og entreprenør.»

- Bettina Sandvin

– Dersom vi åpner for arbeid foran bomfestet på bakgrunn av risikovurdering vil vi få en ny type konsekvens av byggherreforhold med grunnlag i SHA og grunnforhold. Dette vil føre til at det reises krav mot byggherren om tilleggstid og kostnadsdekning, og en stor risiko for økt konfliktnivå i kontraktene, forklarer Sandvin.

En eventuell ekstrakostnad ved at all tunneldriving skjer med forbud mot arbeid foran bomfestet, belastes Statens vegvesen.

– Vår vurdering er imidlertid at denne eventuelle ekstrakostnaden mer enn oppveies gjennom økt sikkerhet, konkurranse på like vilkår og forutsigbare forhold for byggherre og entreprenør, sier Sandvin.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen