Skal kapre det skandinaviske markedet

Skal kapre det skandinaviske markedet

I januar besluttet COWI å dedikere Aquateam COWIs kompetanse utelukkende til anvendt forskning. I løpet av det første kvartalet som FOU har forskerteamet vunnet en rekke strategiske prosjekter.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fra 1. januar i år ble det besluttet at Aquateam COWI skal dedikere sin virksomhet til anvendt forskning og Forskning og utviklingsarbeid (FOU). COWI kjøpte selskapet Aquateam i 2013, og de ble da en del av COWIs sammensatte og tverrfaglige rådgivningsmiljø. Å rendyrke forskernes fagkompetanse er hovedårsaken til endringene på nyåret.

– Vi ser at fremtiden ligger i anvendt forskning, og de fordelene og mulighetene dette gir for selskapet som helhet. Gjennom COWI kan vi bruke våre kontakter og vårt nettverk i industrien til å prøve ut de siste trendene i forskningen i reelle prosjekter, og se resultatene umiddelbart. Vi kan også hjelpe leverandører med å utvikle produkter spesialtilpasset til brukerne, uten ekstra mellomledd. Ved å la vårt høykompetente forskermiljø rendyrket sitt fagfelt, vil naturligvis også deres fagkompetanse vokse raskere, sier Jørn Christen Johnsen, forretningsutvikler marked i divisjon Vann og miljø i COWI.

Styrker posisjonen i Skandinavia

COWI har, med sitt største nedslagsfelt i Danmark, Norge og Sverige, et stort markedspotensial i Skandinavia. Derfor er også Aquateam COWIs styre sammensatt av divisjonsdirektørene fra COWIs business lines i Sverige, Danmark og Norge.

Allerede i første kvartal etter omorganiseringen har forskerteamet vunnet en rekke strategiske forskningsoppdrag i spennet fra nanoteknologi, fosforutvinning i utråtnet slam til ny vannrenseteknologi. Nå vil de se hvilke muligheter som ligger i resten av Skandinavia.

Vi ser at fremtiden ligger i anvendt forskning, og de fordelene og mulighetene dette gir for selskapet som helhet

– Vi har en solid posisjon i Norge i dag, og vi har et tilsvarende marked i Skandinavia vi tidligere ikke har henvendt oss til. Vi har også en rekke PhDer i organisasjonen i de øvrige landene som det kan være interessant å knytte seg til. Her et det er markedspotensialet nesten uendelig, sier Jørn Christen Johnsen.

In house laboratorium

Aquateam COWIs hovedoppgaver vil ligge innenfor forskning og utvikling. I tillegg vil laboratoriet kunne benyttes som et supplement til eksisterende prosjekter i COWI – i undersøkelser, i utføring av tester og i pilotundersøkelser innen prosjekter som normalt gjennomføres av blant annet COWIs avdelinger for vannmiljø, prosess og industri.

At COWI har et in house laboratorium bidrar til at selskapet som helhet kan gjøre mye mer uten eksterne underleverandører, forklarer Eilen Arctander Vik, forskningsleder i Aquateam COWI.

– Det gir økt sikkerhet og styring i gjennomføringen av prosjekter, og det gir en større frihet i valg av fremtidige bærekraftige løsninger som vi kan foreslå for våre kunder. Vi kan også tilby kunden å kvalifisere nye teknologier for å kunne løse kundens spesifikke utfordring, forteller Arctander Vik.

Store utviklingsmuligheter i økt samarbeid

Jørn Christen Johnsen ser store muligheter i utvidet samarbeid med Aquateam COWI, og mener at COWI og Aquateam COWI sammen vil gi en særegen kompetansepakke til kundene.

[img id="1"]

– Her kan det ligge prosjekter i COWI hvor Aquateam COWI kan bidra til å løfte prosjektet til nye høyder, og gi kundene et bedre produkt. Det kan være uttesting av ny teknologi og design som kan spare oppdragsgiver for penger og – ikke minst – miljøkostnader, sier Johnsen.

Større publiseringskrav som FoU

Som en godkjent FoU-institusjon vil en ha mulighet til å søke som forskningsmidler fra Forskningsrådet. I tillegg stilles det krav til publisering av et visst antall forskningsartikler årlig. Som FoU-selskap vil også en stor del av målsettingen være knyttet opp mot forskningsresultater, effekter av forskningsprosjekter, publisitet og økonomi. Selskapet må i tillegg kunne dokumentere forskningskompetanse. I dag består Aquateam COWI av åtte ansatte hvorav seks har doktorgrad.

Ønsker mer forskning og innovasjon

En av COWIs viktigste strategipunkter er innovasjon. Gjennom omstruktureringen ønsker Aquateam COWI å øke sine muligheter for å bidra til at eksisterende rådgivning i COWI kan inneholde en høyere grad av innovasjon og forskning.

– Aquateam COWI skal normalt ikke drive med ordinære rådgivningsoppdrag som kunne vært utført av COWI eller tilsvarende konkurrerende rådgivermiljøer. Alle oppdrag skal ha et preg av forskning og utvikling, enten i vårt eller kundens perspektiv. Slik vil vi alltid kunne tilby de nyeste og mest bærekraftige løsningene for kundene våre, sier Eilen Arctander Vik.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen