Skal installere 2,5 millioner smarte strømmålere

Skal installere 2,5 millioner smarte strømmålere

I løpet av året vil alle nettselskapene ha inngått avtaler om kjøp og installasjon av smarte strømmålere hos sin kunder. Et fåtall nettselskap har startet arbeidet med å skifte ut gamle strømmålere, mens de aller fleste strømkundene vil få ny måler i perioden 2016-18. I alt skal om lag 2,5 millioner strømmålere skiftes ut.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I løpet av året vil alle nettselskapene ha inngått avtaler om kjøp og installasjon av smarte strømmålere hos sin kunder. Et fåtall nettselskap har startet arbeidet med å skifte ut gamle strømmålere, mens de aller fleste strømkundene vil få ny måler i perioden 2016-18. I alt skal om lag 2,5 millioner strømmålere skiftes ut.

Innføringen av smarte målere, eller AMS, har ifølge nettselskapenes innrapportering til NVE i 1.kvartal 2015 en anslått samlet investeringskostnad på ti milliarder kroner. Det tilsvarer knapt 3800 kroner per målepunkt. Disse kostnadene inkluderer selve måleren, installasjon, etablering av to-veis kommunikasjon mellom kunde og nettselskap, samt utstyr for innsamling og bearbeiding av data hos nettselskapene. Det er knyttet usikkerhet til estimatene da mange av nettselskapene fortsatt ikke hadde ferdigstilt kontraktene på AMS-leveransen.

- Innføringen av smarte målere er et stort løft for nettselskapene, men vi har allerede sett at de nye målerne bidrar til reduserte driftskostnader, sparte investeringer og energieffektivisering. Våre beregninger viser en samfunnsøkonomisk nettogevinst av AMS-investeringen på vel 30 millioner kroner eller tilsvarende om lag 1500 kr per målepunkt, sier nettsjef Jan-Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft Nett, som installerte nye smarte målere hos kundene i 2013.

Tre av fire nettselskap har inngått samarbeidsavtaler med andre nettselskaper om planlegging, innkjøp og installasjon av AMS-utstyr. Over 90 prosent av selskapene opplyser at de vil bruke eksterne montører til å installere de nye målerne.

- Opplysningene vi har hentet inn, viser at nettselskapene er kommet godt i gang med å planlegge innføringen av smarte målere. NVE vil be om jevnlige rapporter, og vi vil passe på at trykket holdes oppe helt fram til alle strømkunder har fått smarte målere innen 2019, sier Heidi Kvalvåg, seksjonssjef i NVE.

Tallene er basert på opplysninger nettselskapene har oppgitt til NVE per 1. kvartal 2015.

Last ned rapporten her (PDF).

Til toppen