Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet
(Foto: NSB)

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

Bane NOR jaktet på en leverandør som kan gi den nødvendige tekniske fleksibiliteten som kreves for å gå fremtiden lyst i møte.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det kommer en ny CENELEC-norm (European Committee For Electrotechnical Standardization) som innebærer at man etterhvert må kommunisere med strømmålerne med litt andre metoder enn det som gjøres per dags dato. Det var kun Com4 som viste nok fleksibilitet til å kunne håndtere dette, sier Koteich, IKT forretningsanalytiker og overingeniør i Bane NOR.

Nye strømmålere i norske tog

Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, sier at det for tiden pågår arbeid relatert til innførelse av nye strømmålere i norske tog.

– Målerne skal kommunisere ved bruk av såkalte M2M-simkort. De fleste tog kjører kun i Norge, men enkelte kjører ruter som omfavner flere europeiske land. Målerne vil kommunisere med forskjellige aktører som ligger på separate nett, sier han.

Ny generasjon

Norske togselskap begynte allerede i 2006 å ta i bruk energimåling ombord på tog. Reidun Jørgensen, senioringeniør og ekspert på energimålingssystemer i Bane NOR, sier at det i år vil introduseres en ny generasjon energimålere.

– I tillegg til å levere energidata, vil det også leveres diagnosedata fra strømmåleren. Energimåleren kan også levere spenningsdata, slik at spenningen på kontaktledningsnettet kan overvåkes av infrastruktureieren som er Bane NOR. SIM-kort fra Com4 vil tas i bruk ved overgangen til den nye energimålertypen som er under utrulling hos norsk togselskap, sier hun.

CENELEC-norm

Den nye CENELEC-normen er en ny standard som går ut på å spesifisere hvordan kommunikasjonen skal fungere mellom elektroniske målesystemer på tog og i bakkesystemer. Koteich forklarer at det innebærer at de nye målerne må kunne snakke til alle datainnsamlingssystemer på samme språk.

– Per dags dato er ikke dette standardisert, noe det nå kommer krav om. Com4 var den eneste tilbyderen som kunne, og viste velvilje til å, tilpasse seg denne utfordringen. Brukerportalen som ble presentert ga også ekstra tillit til at de kunne levere en totalløsning som dekker våre behov. Com4 ble enkelt forklart valgt på grunn av fleksibilitet, tjenestekvalitet, administrativt grensesnitt og sikkerhet, sier han.

Leveransen

Com4 skal levere spesialtilpassede SIM-kort som takler temperaturer fra -40 til +105 grader, og som tåler støt, vibrasjoner og fuktighet. Rammeavtalen har en varighet på to år, med mulighet for toårige forlengelser i inntil ti år. Energimålerløsningen i sin helhet omfatter elementer som energimåler, sensorer for strøm og spenningssignal, samt en kommunikasjonsløsning for overføring av data til eneravregningssystemet Erex. Innføringen av en ny energimålerløsning krever tett samarbeid mellom togselskapene og Bane NOR.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen