Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Statens vegvesen og Nye Veier AS skal nå se gjennom to Vegvesen-prosjekter for å se på kostnadskutt og økt samfunnsøkonomisk nytteverdi.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en uvant bestilling. Vi takker for muligheten, sier Bjørne Grimsrud - som er direktør for Styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet.

– Vi skal levere godt på Samferdselsdepartementets bestilling. Disse prosjektene er planlagt etter de rammene og forutsetningene som var gitt da. Nå ber Samferdselsdepartementet oss om å gå gjennom prosjektene med andre og endrede forutsetninger.

Gjennomgang

Samferdselsdepartementet har gitt både Statens vegvesen og Nye Veier i oppdrag å gjennomgå på nytt utbyggingsprosjektene E6 Ringebu-Otta etappe 2 og E16 Slomarka – Herbergåsen- Nybakk.

I brev av 15. august ber Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen og Nye Veier gjennomgår potensielle endringer og forenklinger i utbyggingsprosjektet E6 Ringebu-Otta etappe 2. Departementet ber om at selskapene hver for seg kommer med forslag som kan redusere kostnadene og/eller øke den samfunnsøkonomiske nytten til prosjektet. Frist for svar til departementet er 29. august.

Ikke uvanlig metode

– Dette er en uvant bestilling. Men denne type benchmarking og «utfordring» er ikke ukjent fra næringslivet. Selv om tidsfristene er stramme er jeg sikker på at våre fagfolk får tatt en god gjennomgang av de to prosjektene, sier Grimsrud.

Vegvesenet har ved en tidligere anledning også fått i oppdrag å ta en ny gjennomgang av prosjektet E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk, med samme formål. Oppdraget knyttet til E16 gikk i utgangspunktet kun til Statens vegvesen, men har i ettertid også blitt gitt til Nye Veier AS. Fristen for svar er innen utgangen av 2017. Oppdragene og mandat er det samme for Nye Veier og for Statens vegvesen.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen