Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Statens vegvesen og Nye Veier AS skal nå se gjennom to Vegvesen-prosjekter for å se på kostnadskutt og økt samfunnsøkonomisk nytteverdi.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en uvant bestilling. Vi takker for muligheten, sier Bjørne Grimsrud - som er direktør for Styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet.

– Vi skal levere godt på Samferdselsdepartementets bestilling. Disse prosjektene er planlagt etter de rammene og forutsetningene som var gitt da. Nå ber Samferdselsdepartementet oss om å gå gjennom prosjektene med andre og endrede forutsetninger.

Gjennomgang

Samferdselsdepartementet har gitt både Statens vegvesen og Nye Veier i oppdrag å gjennomgå på nytt utbyggingsprosjektene E6 Ringebu-Otta etappe 2 og E16 Slomarka – Herbergåsen- Nybakk.

I brev av 15. august ber Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen og Nye Veier gjennomgår potensielle endringer og forenklinger i utbyggingsprosjektet E6 Ringebu-Otta etappe 2. Departementet ber om at selskapene hver for seg kommer med forslag som kan redusere kostnadene og/eller øke den samfunnsøkonomiske nytten til prosjektet. Frist for svar til departementet er 29. august.

Ikke uvanlig metode

– Dette er en uvant bestilling. Men denne type benchmarking og «utfordring» er ikke ukjent fra næringslivet. Selv om tidsfristene er stramme er jeg sikker på at våre fagfolk får tatt en god gjennomgang av de to prosjektene, sier Grimsrud.

Vegvesenet har ved en tidligere anledning også fått i oppdrag å ta en ny gjennomgang av prosjektet E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk, med samme formål. Oppdraget knyttet til E16 gikk i utgangspunktet kun til Statens vegvesen, men har i ettertid også blitt gitt til Nye Veier AS. Fristen for svar er innen utgangen av 2017. Oppdragene og mandat er det samme for Nye Veier og for Statens vegvesen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen