Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Statens vegvesen og Nye Veier AS skal nå se gjennom to Vegvesen-prosjekter for å se på kostnadskutt og økt samfunnsøkonomisk nytteverdi.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en uvant bestilling. Vi takker for muligheten, sier Bjørne Grimsrud - som er direktør for Styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet.

– Vi skal levere godt på Samferdselsdepartementets bestilling. Disse prosjektene er planlagt etter de rammene og forutsetningene som var gitt da. Nå ber Samferdselsdepartementet oss om å gå gjennom prosjektene med andre og endrede forutsetninger.

Gjennomgang

Samferdselsdepartementet har gitt både Statens vegvesen og Nye Veier i oppdrag å gjennomgå på nytt utbyggingsprosjektene E6 Ringebu-Otta etappe 2 og E16 Slomarka – Herbergåsen- Nybakk.

I brev av 15. august ber Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen og Nye Veier gjennomgår potensielle endringer og forenklinger i utbyggingsprosjektet E6 Ringebu-Otta etappe 2. Departementet ber om at selskapene hver for seg kommer med forslag som kan redusere kostnadene og/eller øke den samfunnsøkonomiske nytten til prosjektet. Frist for svar til departementet er 29. august.

Ikke uvanlig metode

– Dette er en uvant bestilling. Men denne type benchmarking og «utfordring» er ikke ukjent fra næringslivet. Selv om tidsfristene er stramme er jeg sikker på at våre fagfolk får tatt en god gjennomgang av de to prosjektene, sier Grimsrud.

Vegvesenet har ved en tidligere anledning også fått i oppdrag å ta en ny gjennomgang av prosjektet E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk, med samme formål. Oppdraget knyttet til E16 gikk i utgangspunktet kun til Statens vegvesen, men har i ettertid også blitt gitt til Nye Veier AS. Fristen for svar er innen utgangen av 2017. Oppdragene og mandat er det samme for Nye Veier og for Statens vegvesen.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen