Skal flytte fjell på Campus Ås

Før veterinærbygget på Campus Ås kan reises må hele 180 000 kubikkmeter fjell og løsmasse sprenges, graves opp og flyttes. Statsbygg melder på sine nettsider at de nå har avgjort hvem som får oppdraget.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

 Gjenbruk av fjellet

Oppdraget med behandlingen av 180 000 kubikkmeter fjell og løsmasse gikk til entreprenørselskapet Råde Gravseservice AS. Avtalen har en verdi på omkring 76 millioner kroner. Kontrakten ble signert av byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg og prosjektleder Knut Marius Hvidsten i Råde Graveservice (bilde).

Arbeidet starter i august og vil ta et halvt år. Det meste av fjellet og løsmassen skal gjenbrukes på tomten, men det kan være nødvendig å fjernlagre masser i en periode. I tillegg skal det settes ned nærmere 5000 kvadratmeter spunt. Råde Graveservice vil komme til å ha omkring 35 mann på joobben.

- Dette er en jobb som vil involvere en tredel av arbeidsstokken vår og nå gleder vi oss til å gå i gang med arbeidet, sier daglig leder i Råde Graveservice AS Terje Andersen.

Statsbyggs prosjektdirektør, Erik Antonsen er svært glad for at Statsbygg nå har signert første kontrakt på Veterinærbygget.

- Med denne avtalen er vi virkelig i gang med dette store, teknisk krevende og veldig spennende prosjektet, og vi gleder oss til samarbeidet med Råde Graveservice AS, sier han.

Arbeidene på Campus Ås har allerede foregått i flere år og alt skal stå klart i 2019.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen