Skal drifte nytt landstrømanlegg i Larvik

Skal drifte nytt landstrømanlegg i Larvik

Otera har fått oppdraget som driftsleder for det nye landstrømanlegget til Color Line. Anlegget skal tas i bruk i april, og vil gi byen en stor miljøgevinst.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er veldig glade for å bli valgt til denne jobben. Landstrøm er viktig for miljøet og en del av fremtiden. Fremover vil vi satse enda mer på elektroarbeid knyttet til landstrømanlegg, sier adm. dir. Finn R. Johansen i Otera Infra AS.

Oppdraget som driftsleder går ut på å inspisere anlegget jevnlig og smøre og vedlikeholde alle koblinger. Otera har allerede driftsansvar for landstrømanlegget i Kristiansand, og vant kontrakten i Larvik Havn i konkurranse med flere andre entreprenører.

[factbox id="1"]

- Vi er veldig godt fornøyd med jobben Otera har gjort i Kristiansand. I tillegg er det naturlig for oss å se på beliggenhet, og med egen avdeling i Porsgrunn er Otera rett i nærheten, sier Alfred Stensønes, elektroinspektør i Color Line Marine AS.

Landstrømanlegget i Larvik Havn blir Color Line sitt fjerde anlegg i Norge. Nå planlegger rederiet å bygge enda flere. - Vi håper å få bygd ett eller to landstrømanlegg i Sandefjord i løpet av 2017 og jobber også med å få til tilsvarende anlegg for båtene våre i Kiel, sier Stensønes.

Var med og bygde anlegget i Kristiansand

Da landstrømanlegget i Kristiansand Havn ble bygget i 2014 hadde Otera ansvaret for koordineringen av alle leverandørene til prosjektet, i tillegg til de elektrotekniske installasjonene.

- Vi la høyspenningskablene som går til strømnettet og trakk kabler fra nettstasjonen til anlegget som kobles til båten. På oppdrag fra Agder Energi Nett installerte vi også en fjernstyrt effektbryter som kan styres fra nettsentralen, sier Johansen. Han håper nå at flere viser interesse for landstrømanlegg.

- Anleggene krever forholdsvis lite vedlikehold og med dagens strømpriser er det rimeligere enn å bruke fossilt brennstoff. I tillegg er det en stor miljøgevinst. Vi i Otera vil gjerne være med å utvikle nye løsninger, sier Johansen.

Stor miljøgevinst

Med nytt landstrømanlegg kan SuperSpeed 2 som går mellom Larvik og Hirtshals slå av hjelpemotorene når den ligger til kai, og dermed redusere utslippet av klimagasser.

I Kristiansand har landstrømanlegget redusert CO2 utslippene fra havna med 2300 tonn per år. Dette tilsvarer utslippsmengden til 1300 biler. Utslippene av NOX, SOX og svevestøv har også gått betraktelig ned, noe som gir renere luft i byen. I tillegg er støy fra skipet sterkt redusert.

I Larvik blir de innsparte utslippene noe lavere siden båten ligger 6 timer til kai og ikke 8 timer slik den gjør i Kristiansand.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen