Skal bytte bru ved Egersund

Skal bytte bru ved Egersund

Jernbaneverket har nå inngått kontrakt Aker Solutions om utskifting av jernbanebrua Launes I på Sørlandsbanen ved Egersund. Brua er i dårlig stand og skal skiftes ut i slutten av august i år.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten er på 35,1 millioner kroner eks mva, og omfatter alle arbeider som inngår i tiltaket, også de jernbanetekniske arbeidene.

Den eksisterende fagverksbrua i stål er en av tre bruer på Launes og denne kontrakten gjelder utskifting av Launes I. Den gamle brua skal skiftes ut med ei ny traubru i stål som vil få et spenn på ca 35 meter.

- Samtidig skal landkarene på begge sider av sundet forsterkes med stålkjernepeler som bores ned til fjell, opplyser områdedirektør Stian Wesøy i Jernbaneverket sør. Disse og andre forberedende arbeider vil bli utført i løpet av et planlagt seks-ukers brudd i trafikken på Jærbanen i juni/juli.

Den nye stålbrua skal produseres ferdig på Aker Solutions sitt verft i Egersund, og skal deretter fraktes på lekter ut til Launes. I løpet av en 72-timers togfri periode i slutten av august, skal den eksisterende brua løftes ut og fjernes, og den nye brua løftes inn og monteres på plass. Løfteoperasjonene vil bli utført med et stort sjøgående kranfartøy.

Arbeidene vil bli administrert fra Aker Solutions sitt verft i Egersund og Aker Solutions har inngått et samarbeid med det lokale entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad om utførelsen av selve anleggsarbeidene på Launes. I tillegg vil flere andre underleverandører vil også bli involvert i entreprisearbeidene.

Denne kontrakten omfatter altså kun utskifting av brua Launes 1, som er en av totalt tre bruer på Launes. Jernbaneverket har også igangsatt planlegging av ytterligere tiltak knyttet til brua Launes 3, som ble påført skader under uværet Synne i desember 2015. Disse tiltakene er planlagt gjennomført i løpet av 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen