Skal bli verdensledende på tunnelsikkerhet

Skal bli verdensledende på tunnelsikkerhet

Nærmere 80 norske bedrifter jobber med nye sikkerhetsløsninger for tunneler, under paraplyen til Norwegian Tunnel Safety Cluster. Mange av aktørene kommer med erfaringer og kompetanse fra oljeindustrien. Målet er å bli best i verden på dette feltet innen 2025.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det står neppe øverst på ønskelisten for en brannsjef å sende sine folk inn i en brennende tunnel der de ikke vet hva som brenner, hvor det brenner eller hva slags situasjon de befinner seg i når de ankommer. Vi ønsker å redusere risikoen brann- og redningsmannskaper utsetter seg for, samt gjøre det mulig for dem å gjøre en innsats der de ellers ikke kunne gjort det, forteller daglig leder i KVS Technologies, Cato Vevatne.

[factbox id="1"]

Roboter gjør jobben

KVS utvikler brannslukkingsroboter og fjernstyringsteknologi for fast stasjonering i kritiske tunneler. Ingeniørene i det relativt nystartede Stavanger-selskapet merket seg de utfordringene brannfolk hadde i forbindelse med brannen i Gudvanga-tunnelen i 2015.

– Tidligere jobbet vi med undervannsroboter. Vi så at brannvesenet slet med å komme seg inn i tunnelen, og at miljøet der inne er like utfordrende som det i subsea. Med roboter kan vi gå inn på ulykkesstedet med ir-kamera og sensorer som kan «se» gjennom røyken. Teknologien kan lettere identifisere kilden til brannen. Våre roboter skal også kunne bekjempe brann tidlig, forklarer forretningsutvikler Håkon Kjerkreit.

Tidligere jobbet vi med undervannsroboter. Vi så at brannvesenet slet med å komme seg inn i tunnelen, og at miljøet der inne er like utfordrende som det i subsea

Robotteknologi er kun én av svært mange nye løsninger for å gjøre sikkerheten i tunneler bedre, og hånderingen av en hendelse raskere, tryggere og mer effektiv. KVS er et av 76 selskaper i kompetansesenteret Norwegian Tunnel Safety Cluster. Aktørene jobber der med egne produkter og løsninger, som skal gi bedre sikkerhet i fremtiden. Men de har også en arena der de kan samarbeide om felles løsninger og utveksle ideer og erfaringer.

– De jobber med alt fra rømningsrom, tidligfase-deteksjon av varmeutvikling, monitorering av kjøretøy i tunneler, fjernstyrt slukking og roboter, nye ventilasjonsløsninger, automatiske slukkeanlegg og passiv brannbeskyttelse. Dette er noen av mange nye løsninger der ute. Det er utrolig interessant å jobbe med folk som er så engasjerte i dette og som er så kreative, sier professor i samfunnssikkerhet Ove Njå ved Universitetet i Stavanger.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[img id="1"]

– Mange aktører er allerede kommet langt med sine løsninger, spesielt innen redningsrom – noe som etter mitt skjønn er selve bærebjelken i prinsippet om selvberging. Her i regionen har vi jo også mange aktører som kommer fra oljeindustrien, og de har jo slitt en periode. Nå finner de nye muligheter til å tilby sine tekniske løsninger.

Kveler brann med slukkeluft

Jarl Tonning hos Nokas Brannconsult AS ble introdusert for Inergen som er en personsikker oksygenfortrengende gass, eller slukkeluft, allerede i 1993. Den gang ble systemet mest brukt på skip og innen offshore.

I Norge er det kun et fåtall tunneler som er sikret med slukkeanlegg. Et gassanlegg, uansett om det er kjemiske gasser eller i form av oksygenfortrengning, slukker brannen.

– I Norge er det kun et fåtall tunneler som er sikret med slukkeanlegg. Et gassanlegg, uansett om det er kjemiske gasser eller i form av oksygenfortrengning, slukker brannen. Gassen fyller hele volumet, og kveler brannen før den får utviklet seg. I tillegg tynnes branngasser og røyk ut, slik at sikt blir bedre og folk får mulighet til å puste inn ufarlig luft. I tillegg kan redningspersonell komme tidlig inn i tunnelen, forklarer Tonning.

[img id="2"]

Tonning sitter også i styret i Norwegian Tunnel Safety Cluster. Innen 2025 skal denne klyngen bli et såkalt Global Centre of Expertice (NCE), det øverste nivået i Norwegian Innovation Clusters. For nye løsninger innen tunnelsikkerhet har et globalt potensiale:

– Vi har ikke begynt å markedsføre inergenanlegg for tunnel, så det er ikke så mange som kjenner til konseptet foreløpig. Vi ønsker å finjustere systemer, og dokumentere design og løsninger. Får vi EU-midler, vil Statens vegvesen stille med tunnel der vi kan teste denne teknologien.

Også hos KVS tenker de internasjonalt.

[img id="3"]

– Norge blir et slags pilotland for oss. Hvis vi kan levere gode løsninger her, er det et flott utstillingsvindu for våre løsninger i et globalt marked. Vi ser at det er både andre markeder og land som har tilsvarende utfordringer som det vi har i Norge, sier Cato Vevatne.

Kollega Håkon Kjerkreit legger til:

– Rogaland er et veldig godt sted å starte. Hele Vestlandet, egentlig. Det er et veldig utfordrende område, med mange tunneler og ikke minst svært høy teknologisk kompetanse. Innen oljenæringen er det kommet løsninger for situasjoner som er like vanskelig som brann i veitunneler. Denne teknologien kan jo brukes i alle situasjoner der brannmannskaper i dag går inn i uavklarte situasjoner. Vi kan sørge for situasjonsforståelse for dem, uten å risikere liv.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen