Skal bedre punktligheten på Østfoldbanen Østre linje

Skal bedre punktligheten på Østfoldbanen Østre linje

For å bedre punktligheten på Østfoldbanen Østre linje har Jernbaneverket i samråd med NSB besluttet at innsatstogene i rushtiden morgen og ettermiddag innstilles ut denne uken. Årsaken er problemer med akseltellersystemet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Slik det er nå så påfører akseltellersystemet oss for mange forsinkelser. Vi mener derfor det er bedre at disse ekstra rushtidsavgangene kjøres med busser inntil leverandøren har løst feilen og systemet er mer robust, sier direktør for signal- og tele i Jernbaneverket, Sverre Kjenne.

- Leverandøren vår, Bombardier, jobber på spreng med å løse feilene, men dette er komplekse systemer som det tar tid å lage robuste oppgraderinger av, sier Kjenne.

Han understreker at feilen ikke berører sikkerheten på strekningen, men at det nå rammer punktligheten så mye at man velger å innstille rushtidsavgangene  for å bedre punktligheten. Feilen med akseltellerne oppstår i kuldeperioder.

- Vi beklager de problemene som oppstår som følge av dette og vil sette i gang disse fire togavgangene igjen så snart vi mener det kan gjøres uten at det går ut over punktligheten for  de faste avgangene på strekningen Skøyen - Mysen, sier Sverre Kjenne.

Det er to togavganger morgen og ettermiddag Skøyen – Mysen - Rakkestad som berøres av innstillingene, som gjelder fra og med tirsdag ettermiddag 16/2.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen