Skal bedre punktligheten på Østfoldbanen Østre linje

Skal bedre punktligheten på Østfoldbanen Østre linje

For å bedre punktligheten på Østfoldbanen Østre linje har Jernbaneverket i samråd med NSB besluttet at innsatstogene i rushtiden morgen og ettermiddag innstilles ut denne uken. Årsaken er problemer med akseltellersystemet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Slik det er nå så påfører akseltellersystemet oss for mange forsinkelser. Vi mener derfor det er bedre at disse ekstra rushtidsavgangene kjøres med busser inntil leverandøren har løst feilen og systemet er mer robust, sier direktør for signal- og tele i Jernbaneverket, Sverre Kjenne.

- Leverandøren vår, Bombardier, jobber på spreng med å løse feilene, men dette er komplekse systemer som det tar tid å lage robuste oppgraderinger av, sier Kjenne.

Han understreker at feilen ikke berører sikkerheten på strekningen, men at det nå rammer punktligheten så mye at man velger å innstille rushtidsavgangene  for å bedre punktligheten. Feilen med akseltellerne oppstår i kuldeperioder.

- Vi beklager de problemene som oppstår som følge av dette og vil sette i gang disse fire togavgangene igjen så snart vi mener det kan gjøres uten at det går ut over punktligheten for  de faste avgangene på strekningen Skøyen - Mysen, sier Sverre Kjenne.

Det er to togavganger morgen og ettermiddag Skøyen – Mysen - Rakkestad som berøres av innstillingene, som gjelder fra og med tirsdag ettermiddag 16/2.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen