Skal asfaltere landemerke i Finnmark

Skal asfaltere landemerke i Finnmark

Lemminkäinen Norge skal asfaltere Tana bru på E6 i Finnmark for HAK Entreprenør og Statens Vegvesen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

HAK Entreprenør med Ole Heggeli og Ole Johan Aas i spissen, har fått en solid posisjon i bygg- og anleggsmarkedet i Troms og Finnmark med deltakelse i en rekke store prosjekter som byggingen av Bøkfjord bru på E105 i Sør-Varanger og nå Tana bru på E6. Sistnevnte blir største bru i Øst-Finnmark, og et signalbygg for hele området.

- Vi er imponert over hvordan HAK Entreprenør har bygget seg opp i Troms og Finnmark, med solide leveranser i viktige prosjekter, og er glade for å være med på selskapets neste store prosjekt med byggingen av Tana bru på E6, sier Kenneth Tangen, regionsjef for Region Nord i Lemminkäinen Norge.

Byggingen av Tana bru, som skal erstatte dagens bru bygget i 1948, starter i høst. Den nye brua vil bli 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter, og bygges som skråstagbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Lemminkäinen Norge har fått i oppdrag å asfaltere selve brua, samt tilknytningsveier og rundkjøring.

- Vi er svært glade for å være med på et prestisjeprosjekt som Tana bru, og gleder oss til samarbeidet med HAK Entreprenør og Statens Vegvesen i gjennomføringen, sier Tangen.

Tana bru skal stå ferdig i 2019, mens hovedvekten av asfalteringen vil bli gjennomført i 2018.

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen