Sitt andre papirløse vannkraftprosjekt

Sitt andre papirløse vannkraftprosjekt

I Sel og Vågå i Oppland er arbeidene med Nedre Otta kraftverk i full gang, mens Norconsults ingeniører sitter og prosjekterer fortløpende i Sandvika. Alt skjer ved hjelp av BIM-modeller, som sikrer en papirløs gjennomføring.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nedre Otta kraftverk er et helt nytt kraftverk som bygges av Eidsiva Vannkraft AS, og skal gi strøm til over 15.000 husstander. Prosjektet tar utgangspunkt i den eksisterende Eidefossen dam. Det bygges flere nye tunneler og en ny kraftstasjon inne i fjellet.

For Norconsult er dette det første papirløse vannkraftprosjektet etter den profilerte Vamma-utbyggingen i Østfold, og erfaringene derfra kommer godt med. Fullskala BIM innebærer endringer for alle involverte aktører, etter som man må forholde seg til en kompleks BIM-modell i stedet for tegninger i 2D.

– Vi har hatt en eksplosiv endring i måten vi utvikler prosjektene våre på, på veldig kort tid. Ikke minst er det store endringer i måten vi kommuniserer ut på byggeplass. Foreløpig har det gått helt smertefritt, sier oppdragsleder Tore Lie Falkenberg i Norconsult.

Må holde seg løpende oppdatert på ny teknologi

Detaljprosjekteringen skjer parallelt med anleggsarbeidene, med en modellutsendelse annen hver uke. Selv om selve modellene også tidligere ble laget i 3D, var det 2D-tegninger som gjaldt på byggeplassen.

– Men det er rett og slett en del ting som ikke egner seg på papir. Når man tar komplekse 3D-former og skal få det ut på ark, blir det vanskelig å tolke.

Den rivende utviklingen betyr at det stadig er ny teknologi å sette seg inn i. Og man må lære kjapt.

– Det er ikke bare-bare, så det er en utfordring som playstation-generasjonen nå må klare. Det hjelper at vi som sitter og jobber og produserer til daglig er vi som vokste opp med denne teknologien, kjenner den godt og fikk vår første mobiltelefon mens vi fortsatt gikk på barneskolen.

Han mener BIM er anvendelig i de fleste bransjer.

– Det som er spesielt med Vamma og Nedre Otta er at det er komplekse anleggsprosjekter med et grensesnitt inn mot avanserte elektrotekniske installasjoner. Når vi får til dette, er det ingen bransjer innen norsk bygg og anleggsnæring som ikke er klar til å gå for full BIM.

Lie Falkenberg mener ikke metoden nødvendigvis betyr mindre arbeid på prosjekteringssiden.

– Den store besparelsen ligger i at man finner feil og oppdager mangler ved kontrakter tidlig. Alle partene forstår bedre hva som skal bygges, noe som gjør planleggingen lettere.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen