Siste totalentreprise tildelt på Follobanen

Siste totalentreprise tildelt på Follobanen

Bane NOR har tildelt Infranord Norge AS kontrakten for jernbaneteknisk arbeid knyttet til innføring av Follobanen til Oslo S. Dette er den femte og siste totalentreprisen i forbindelse med bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det 22 km lange Follobaneprosjektet omfatter et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski stasjon. Prosjektet omfatter en 20 km lang jernbanetunnel med to atskilte løp, omfattende arbeid ved Oslo S, en ny jernbanestasjon i Ski og nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen (inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon). Det nye anlegget utgjør totalt 64 km jernbanespor.

Tildelingsbrevet til Infranord

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging og blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Bane NOR har sendt tildelingsbrevet til Infranord. Kontrakten, kalt EPC Railway Systems Oslo S, har en verdi på 475 millioner kroner og skal etter planen signeres i slutten av april, etter at karensperioden er utløpt. Prosjekteringen starter i mai og arbeidene ferdigstilles høsten 2021.

Kontrakten omfatter arbeid med all ny jernbaneteknisk infrastruktur fra Oslo S og inn i Ekebergåsen, og for innerste del av Follobanen og Østfoldbanen.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen