Siste milepæl for Bybane-oppdrag

Siste milepæl for Bybane-oppdrag

I nesten to år har et stort team fra Sweco jobbet med reguleringsplan for Bybanens nye strekning, mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen. Nå er siste leveranse overlevert, og et spennende kapittel er dermed avsluttet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Planforslaget var ute på offentlig høring i januar/februar, og de siste månedene har Swecos rådgivere jobbet med gjennomgang og justering av plandokumentene, med utgangspunkt i innspillene og merknadene som kom inn. Nå har de utført den siste leveransen, og reguleringsplanen er oversendt byrådsavdelingen for politisk behandling i byrådet, komité for miljø og byutvikling, og bystyret. Målet er at planen skal vedtas i bystyret før sommeren.

– Det har vært utrolig utfordrende og spennende å jobbe med et så stort og krevende oppdrag. Vi har fått være med på å påvirke byutviklingen i Bergen for de neste 100 år, og virkelig satt spor etter oss. Vi har også klart å levere innen den svært tøffe fristen byrådet hadde satt, og det har vi all grunn til å være stolte av, sier Mats Mastervik, som har vært teknisk leder for reguleringsplanarbeidet.

Prosjekteringsoppdrag fortsetter

Bybanen skal utgjøre ryggraden i Bergens kollektivsystem. Den første delen av Bybanen ble innviet i 2010 og har vunnet pris for sin inkluderende utforming. Den nye strekningen, som blant annet får holdeplass under bakken ved Haukeland sykehus, vil representere en helt ny reiseforbindelse på tvers av Bergensdalen. Linjen vil starte utenfor tinghuset i sentrum. Den vil ha totalt ti holdeplasser, og blir rundt ti kilometer lang, med ca. fem kilometer i dagen og fem i tunnel. En sentrumsnær badestrand ved Store Lungegårdsvann, sammenhengende sykkelveg langs traseen – inklusive en ca. tre kilometer lang kombinert rømnings- og sykkeltunell – ligger også i planforslaget.

Selv om ett oppdrag på Bybanen er avsluttet, fortsetter et annet med full intensitet. Sweco har også ansvar for prosjekteringen av den samme strekningen, og prosjekteringsteamet jobber nå videre med grunnlaget som ligger i reguleringsprosessen. Byggestart er planlagt i 2018.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen