Siste milepæl for Bybane-oppdrag

Siste milepæl for Bybane-oppdrag

I nesten to år har et stort team fra Sweco jobbet med reguleringsplan for Bybanens nye strekning, mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen. Nå er siste leveranse overlevert, og et spennende kapittel er dermed avsluttet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Planforslaget var ute på offentlig høring i januar/februar, og de siste månedene har Swecos rådgivere jobbet med gjennomgang og justering av plandokumentene, med utgangspunkt i innspillene og merknadene som kom inn. Nå har de utført den siste leveransen, og reguleringsplanen er oversendt byrådsavdelingen for politisk behandling i byrådet, komité for miljø og byutvikling, og bystyret. Målet er at planen skal vedtas i bystyret før sommeren.

– Det har vært utrolig utfordrende og spennende å jobbe med et så stort og krevende oppdrag. Vi har fått være med på å påvirke byutviklingen i Bergen for de neste 100 år, og virkelig satt spor etter oss. Vi har også klart å levere innen den svært tøffe fristen byrådet hadde satt, og det har vi all grunn til å være stolte av, sier Mats Mastervik, som har vært teknisk leder for reguleringsplanarbeidet.

Prosjekteringsoppdrag fortsetter

Bybanen skal utgjøre ryggraden i Bergens kollektivsystem. Den første delen av Bybanen ble innviet i 2010 og har vunnet pris for sin inkluderende utforming. Den nye strekningen, som blant annet får holdeplass under bakken ved Haukeland sykehus, vil representere en helt ny reiseforbindelse på tvers av Bergensdalen. Linjen vil starte utenfor tinghuset i sentrum. Den vil ha totalt ti holdeplasser, og blir rundt ti kilometer lang, med ca. fem kilometer i dagen og fem i tunnel. En sentrumsnær badestrand ved Store Lungegårdsvann, sammenhengende sykkelveg langs traseen – inklusive en ca. tre kilometer lang kombinert rømnings- og sykkeltunell – ligger også i planforslaget.

Selv om ett oppdrag på Bybanen er avsluttet, fortsetter et annet med full intensitet. Sweco har også ansvar for prosjekteringen av den samme strekningen, og prosjekteringsteamet jobber nå videre med grunnlaget som ligger i reguleringsprosessen. Byggestart er planlagt i 2018.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen