Rombaksbrua – ei flott hengebru i Nordland, men hvor det dessverre er påvist alkalireaksjoner.
Rombaksbrua – ei flott hengebru i Nordland, men hvor det dessverre er påvist alkalireaksjoner. (Bilde: Jan Lindgård)

SINTEF og NTNU løfter fram bærekraftig betong

Samarbeidsprosjektet EnDurCon skal skape gode rammer for bærekraftig bygging av betongkonstruksjoner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tradisjonelt har betongens bærekraft blitt målt i megapascal [MPa], og forskningen har stadig strebet etter å få denne verdien så høy som overhodet mulig. Nå er det imidlertid andre betydninger av ordet bærekraft som er i fokus, og det er på tide at betongbransjen synliggjør enda bedre de mulighetene som ligger i bærekraftig betong om man ser det i et miljøperspektiv.

Bærekraftig bruk av betong forutsetter at konstruksjonene er miljøvennlige, økonomisk lønnsomme og at det benyttes sikre prosesser under bygging og drift. Det gjøres, heldigvis, allerede mye for å bedre miljøregnskapet for betong, og mange aktører utvikler egne miljøtiltak.

Bestandige betongkonstruksjoner med svært lav miljøpåvirkning

SINTEF og NTNU ønsker å styrke samarbeidet og satsningen innenfor utviklingen av miljøvennlig og bestandig betong, og har derfor etablert en samarbeidsplattform som vi har valgt å kalle Environmentally friendly and Durable Concrete – EnDurCon. I spissen for initiativet står sjefsforsker Harald Justnes fra SINTEF og professor Mette Geiker fra NTNU. Vår visjon er bestandige betongkonstruksjoner med svært lav miljøpåvirkning.

Bildet viser oversiden av dekket på Uttian bru. Brua hadde store skader i dekkeoverflaten etter kjøring med piggdekk og sterke klimapåkjenninger.
Bildet viser oversiden av dekket på Uttian bru. Brua hadde store skader i dekkeoverflaten etter kjøring med piggdekk og sterke klimapåkjenninger. Foto: Gunrid Kjellmark

Dette samarbeidet skal skape gode rammer for nye prosjekter, med mange gode industripartnere, hvor bærekraftig bygging av betongkonstruksjoner er i fokus. Det er mange sider av betongfaget hvor SINTEF mener det er mulig å gjøre tiltak for å bedre klimagassutslippet til materialet:

 • Optimalisert design som fremmer redusert materialbruk
 • Nye materialer, spesielt bindemidler, med redusert klimagassutslipp
 • Resirkulering og gjenbruk, både av materialer, materialkomponenter og hele bygningsdeler
 • Økt levetid som igjen reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Forbedrede produksjonsprosesser og utførelse, både i elementfabrikker og ved plasstøping
 • Forbedrede reparasjonsprosesser
 • Digitalisering av prosesser tilknyttet betongproduksjon, drift og vedlikehold

En forutsigbar levetid, sammen med riktige konstruksjonsvalg, må til for å møte bærekraftmålene. Betongkonstruksjonenes ytelse utfordres av klimaendringer, som medfører en hardere og mer uforutsigbar eksponering, samt av behovet for en mer miljøvennlig betong. Sistnevnte krever forskning på langtidsdokumentasjon av armert betong, betongens delmaterialer og designkriterier som ikke dekkes av gjeldende standarder og forskrifter.

Etterlyser aktører som går foran

For å komme et skritt videre, er vi avhengig av at mange små og store aktører i bransjen tør å gå foran, og blir med oss på å utvikle neste generasjon betongkonstruksjoner. For de som tør å utfordre eksisterende retningslinjer, kan SINTEF ved hjelp av våre sertifiseringsordninger og laboratorier bidra til å komme inn på markedet med nye løsninger.

SINTEF ønsker å spre kunnskap og bidra til å bedre betongens renommé som et miljøvennlig byggemateriale. På nettsidene til EnDurCon samler SINTEF derfor relevant informasjon om den forskningen de gjør innenfor bærekraftig betong. Her finnes informasjon om:

 • Pågående prosjekter som passer inn under tematikken
 • Laboratoriefasiliteter for prøving og dokumentasjon av betongens bestandighetsegenskaper
 • Relevante publikasjoner, konferanser og arbeidsmøter
 • Oversikt over våre medarbeidere med relevant kompetanse innenfor tematikken

JERNBANE/18. oktober 2018

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Jernbanedirektoratet har besluttet at kontrakten for å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS. Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem. Les hele saken

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen