Sikrer kontroll over egne strømdata

Sikrer kontroll over egne strømdata

NVE har vedtatt regelverk for Elhub, den nye dataløsningen som skal samle og distribuere måleverdier fra smarte målere. Regelverket gjør at strømkundene kan se og bestemme hvem som får tilgang til sine data.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Elhub-en skal sikre effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og datasikkerhet, og vil blant annet bidra til at det blir enklere å bytte kraftleverandør. Et sentralt prinsipp for det nye regelverket er at strømkundene eier sine egne strømdata, og at de kan se og bestemme hvem som får tilgang til sine data, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

I det nye regelverket stilles det krav om at fødselsnummer skal brukes i kraftleveringsavtaler og i forretningsprosessene for sikker identifikasjon av personer. Fødselsnummer skal også brukes til kvalitetssikring i forbindelse med migrering av kundeinformasjon fra nettselskap og kraftleverandører til Elhub.

Separate kundedatabaser

Nettselskap og kraftleverandører kan fra 1. januar 2019 ikke ha felles kunde- og måleverdidatabase, og ansatte i vertikalt integrerte virksomheter kan ikke ha tilgang til informasjon i Elhub på vegne av mer enn én type virksomhet.

- Separate kundedatabaser er viktig for å sikre at nettselskapene, som er monopoler, opptrer nøytralt og behandler alle kraftleverandører likt, understreker Flataker.

Måleverdier skal lagres i Elhub i tre år. Dette må til for å kunne rette eventuelle feil og gjennomføre avviksoppgjør.

I drift fra 2017

Elhub skal settes i drift i 20. februar 2017, og det er Statnett som utvikler og skal drifte IKT-løsningen. Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbruker-markedet for kraft i Norge.

Elhub bidrar til mer effektive og automatiserte forretningsprosesser for nettselskap og kraftleverandører. Elhub bidrar også til at aktørene i kraftbransjen kan realisere mulighetene som ligger i de nye smarte målerne.

Tilleggshøring om innhentingsmetode for fødselsnummer

Selv om NVE har vedtatt bruk av fødselsnummer i Elhub, har innhentingsmetode for fødselsnummer ikke vært tilstrekkelig drøftet i den opprinnelige høringen. NVE har derfor valgt å gjennomføre en tilleggshøring knyttet til kvalitetssikring og migrering, hvor det foreslås at fødselsnummer innhentes direkte fra Det sentrale folkeregister. Frist for å gi innspill til høringen er satt til 20. juli 2015.

Last ned Rapport 51 - 2015 Oppsummeringsnotat om forskriftendringer knyttet til innføring av Elhub. (PDF)

Til toppen