Sikrer frisk luft i Ryfast-prosjektet

Sikrer frisk luft i Ryfast-prosjektet

Ryfast-prosjektets tre tunneler vil inkludere en 14,3 kilometer lang undersjøisk tunnel. Tunnelen vil bli verdens lengste undersjøiske veitunell, med bratteste stigning på 7 prosent. Under byggingen av Ryfast-prosjektet vil det derfor være svært viktig med god ventilasjon og frisk luft under anleggsarbeidet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ryfylkes visjon om å danne en bedre forbindelse til Stavangerhalvøya kan dateres helt tilbake til midten av 70 tallet. Ideen SOLSTA, som i prinsipp var den samme som i dagens Ryfast-prosjekt, kom til slutt opp som et forslag. Likevel ble forslaget byttet ut med ideen om en rørbru over Høgsfjorden. Etter mye frem og tilbake, og lav prioritering fra myndighetene, gikk de også vekk fra dette prosjektet, og ideen om en undersjøisk tunnel gjenoppstod.

Verdens lengste tunnel

Etter en lang prosess og mange runder samlet politikerne seg rundt ideen om Ryfast som en fastlandsforbindelse. Prosjektets hovedmål er å gjøre forbindelsen mellom Ryfylke og Nord-Jæren enklere enn med dagens fergeforbindelser.

[img id="1"]

I Ryfast-prosjektet skal det bygges tre tunneler: Eiganestunnelen, Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Eiganestunnelen vil gå mellom E39 ved Schancheholen i sør og E39 ved Smiene i nord. Hundvågtunnelen krysser Byfjorden mellom Hundvåg og Stavanger.

Ryfylketunnelen er undersjøisk og vil gå mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Ved ferdigstillelse vil den stå som verdens lengste undersjøiske tunnel. På det dypeste vil den 14,3 kilometer lange tunnelen ligge hele 292 meter under havet. Dette vil også være det dypeste punktet i verden hvor det går personbiltrafikk.

Leverer 50 kilometer ventilasjonsrør

Under arbeidende med disse tunnelene, og særlig Ryfylketunnelen, vil god luftkvalitet være essensielt. Det sier konsernsjef i Protan, Erik Øyno, som er ansvarlig for den friske luften under anleggsarbeidet.

– God luftkvalitet er helt essensielt for fremdriften i dette prosjektet. I tunneler som er såpass lange, blir lufttrykket for å blåse luft inn i tunnelen høyt ute ved viftene. Ventilasjonsrørene må være sterke og fleksible nok til å tåle dette trykket, slik at prosjektet ikke stopper opp, forteller Øyno.

Protan skal levere ventilasjonsrørene til alle de tre tunnelene i Ryfast-utbyggingen; Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. I løpet av den totalt syv år lange anleggsperioden, vil Protan levere bortimot 50 km ventilasjonsrør.

Mye av tunnelutbyggingen er krevende, blant annet fordi den gjøres i nærhet av bebyggelse, i et veinett med mye trafikk og samtidig skal gjøres med så lite inngrep som mulig.

[img id="2"]

Både Eiganes- og Hundvågtunnelen har to tunnelløp i begge retninger, og går i tillegg under Stavanger med tett bebyggelse over traséene og lite overdekning. Det er et omfattende system av ramper mellom tunnelene og i utbyggingen for øvrig, og arbeidsforholdene kan være vanskelige.

Trygghet i det lange løp

– Våre ventilasjonsprodukter egner seg godt i krevende prosjekter fordi vi kan skreddersy og spesial-tilpasse ventilasjonsrørene til komplisert anleggsarbeid. Vi optimaliserer rørene slik at de sørger for frisk luft til tross for mange kurver og adkomsttunneler. Detaljer og koblinger produseres i veldig kraftig rørkvalitet for å motstå høy belastning og for å sikre best mulig luftstrøm, forklarer Øyno.

Protan startet med produksjon av Ventiflex ventilasjonsrør i 1949, og var først i Europa med fleksible ventilasjonsrør for gruver og tunneler. Etter mer enn 70 års erfaring har Protan bygget opp bred erfaring og kunnskap som er verdifull for beregning av ventilasjonsbehov i ulike typer prosjekter.

Kortreiste ventilasjonsrør

Ventiflex utvikles, produseres og testes i Norge. Tekstilen som ventilasjonsrørene produseres i er strikket, og ikke vevd, for å motstå riveskader. Den utvendige overflaten er belagt med sterkt materiale for å motstå skader og mekanisk slitasje, og innvendig er ventilasjonsrørene konstruert for å gi lav luftstrømningsmotstand for på den måten å spare energi. Den belagte tekstilen produseres ved Protans fabrikk i Drammen og på Nesbyen.

– I Ryfast-utbyggingen leverer vi ventilasjonsrør basert på fremdriften i prosjektet. Når entreprenøren har behov for mer ventilasjon leverer vi fortløpende uten at det går på bekostning av fremdrift, forklarer Øyno.

De tre tunnelene kommer med en prislapp på 9,3 milliarder kroner, og har planlagt ferdigstillelse i 2019.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen