Sikrer frisk luft i Ryfast-prosjektet

Sikrer frisk luft i Ryfast-prosjektet

Ryfast-prosjektets tre tunneler vil inkludere en 14,3 kilometer lang undersjøisk tunnel. Tunnelen vil bli verdens lengste undersjøiske veitunell, med bratteste stigning på 7 prosent. Under byggingen av Ryfast-prosjektet vil det derfor være svært viktig med god ventilasjon og frisk luft under anleggsarbeidet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ryfylkes visjon om å danne en bedre forbindelse til Stavangerhalvøya kan dateres helt tilbake til midten av 70 tallet. Ideen SOLSTA, som i prinsipp var den samme som i dagens Ryfast-prosjekt, kom til slutt opp som et forslag. Likevel ble forslaget byttet ut med ideen om en rørbru over Høgsfjorden. Etter mye frem og tilbake, og lav prioritering fra myndighetene, gikk de også vekk fra dette prosjektet, og ideen om en undersjøisk tunnel gjenoppstod.

Verdens lengste tunnel

Etter en lang prosess og mange runder samlet politikerne seg rundt ideen om Ryfast som en fastlandsforbindelse. Prosjektets hovedmål er å gjøre forbindelsen mellom Ryfylke og Nord-Jæren enklere enn med dagens fergeforbindelser.

[img id="1"]

I Ryfast-prosjektet skal det bygges tre tunneler: Eiganestunnelen, Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Eiganestunnelen vil gå mellom E39 ved Schancheholen i sør og E39 ved Smiene i nord. Hundvågtunnelen krysser Byfjorden mellom Hundvåg og Stavanger.

Ryfylketunnelen er undersjøisk og vil gå mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Ved ferdigstillelse vil den stå som verdens lengste undersjøiske tunnel. På det dypeste vil den 14,3 kilometer lange tunnelen ligge hele 292 meter under havet. Dette vil også være det dypeste punktet i verden hvor det går personbiltrafikk.

Leverer 50 kilometer ventilasjonsrør

Under arbeidende med disse tunnelene, og særlig Ryfylketunnelen, vil god luftkvalitet være essensielt. Det sier konsernsjef i Protan, Erik Øyno, som er ansvarlig for den friske luften under anleggsarbeidet.

– God luftkvalitet er helt essensielt for fremdriften i dette prosjektet. I tunneler som er såpass lange, blir lufttrykket for å blåse luft inn i tunnelen høyt ute ved viftene. Ventilasjonsrørene må være sterke og fleksible nok til å tåle dette trykket, slik at prosjektet ikke stopper opp, forteller Øyno.

Protan skal levere ventilasjonsrørene til alle de tre tunnelene i Ryfast-utbyggingen; Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. I løpet av den totalt syv år lange anleggsperioden, vil Protan levere bortimot 50 km ventilasjonsrør.

Mye av tunnelutbyggingen er krevende, blant annet fordi den gjøres i nærhet av bebyggelse, i et veinett med mye trafikk og samtidig skal gjøres med så lite inngrep som mulig.

[img id="2"]

Både Eiganes- og Hundvågtunnelen har to tunnelløp i begge retninger, og går i tillegg under Stavanger med tett bebyggelse over traséene og lite overdekning. Det er et omfattende system av ramper mellom tunnelene og i utbyggingen for øvrig, og arbeidsforholdene kan være vanskelige.

Trygghet i det lange løp

– Våre ventilasjonsprodukter egner seg godt i krevende prosjekter fordi vi kan skreddersy og spesial-tilpasse ventilasjonsrørene til komplisert anleggsarbeid. Vi optimaliserer rørene slik at de sørger for frisk luft til tross for mange kurver og adkomsttunneler. Detaljer og koblinger produseres i veldig kraftig rørkvalitet for å motstå høy belastning og for å sikre best mulig luftstrøm, forklarer Øyno.

Protan startet med produksjon av Ventiflex ventilasjonsrør i 1949, og var først i Europa med fleksible ventilasjonsrør for gruver og tunneler. Etter mer enn 70 års erfaring har Protan bygget opp bred erfaring og kunnskap som er verdifull for beregning av ventilasjonsbehov i ulike typer prosjekter.

Kortreiste ventilasjonsrør

Ventiflex utvikles, produseres og testes i Norge. Tekstilen som ventilasjonsrørene produseres i er strikket, og ikke vevd, for å motstå riveskader. Den utvendige overflaten er belagt med sterkt materiale for å motstå skader og mekanisk slitasje, og innvendig er ventilasjonsrørene konstruert for å gi lav luftstrømningsmotstand for på den måten å spare energi. Den belagte tekstilen produseres ved Protans fabrikk i Drammen og på Nesbyen.

– I Ryfast-utbyggingen leverer vi ventilasjonsrør basert på fremdriften i prosjektet. Når entreprenøren har behov for mer ventilasjon leverer vi fortløpende uten at det går på bekostning av fremdrift, forklarer Øyno.

De tre tunnelene kommer med en prislapp på 9,3 milliarder kroner, og har planlagt ferdigstillelse i 2019.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen