Sjekk av bergstabilitet i råvannstunnelen til Nedre Romerike Vannverk (NRVA).
Sjekk av bergstabilitet i råvannstunnelen til Nedre Romerike Vannverk (NRVA). (NGI)

Sikrer drikkevannsforsyningen

Hvordan sikre at befolkningen og næringslivet på Nedre Romerike fortsatt får trygg og stabil drikkevannsforsyning i årene framover?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var det overordnede formålet da NGI ble tilkalt for å kartlegge rasfare i den nesten 4 km lange tunnelen for råvann fra Glomma. NGI ble også engasjert for å gi råd om hva slags sikringstiltak som bør gjennomføres.

Det har gått ras på to steder inni tunnelen som leder Glommavannet til renseanlegget som drives av Nedre Romerike Vannverk (NRVA) i fjellet under Hauglifjell. Begge rasområdene har vært kjent i flere år. Det viser seg nå at særlig det ene har utviklet seg siden forrige inspeksjon, slik at det nå har en samlet masse på anslagsvis 150 kubikkmeter.

Fakta:

 • Nedre Romerike Vannverk IKS er et interkommunalt selskap som produserer og leverer drikkevann til seks kommuner på nedre Romerike.
   
 • NRVA Eies av kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Disse har en samlet befolkning på ca. 160 000.
   
 • Vanninntaket er i Glomma ved Sørumsand. Herfra pumpes vannet opp ca 120 høydemeter. Videre ledes det gjennom en 3,6 km lang råvannstunnel fram til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell.
   
 • Her blir råvannet renset og omgjort til drikkevann, før det pumpes videre til de seks kommunene som distribuerer det videre til befolkningen, sykehuset AHUS og et omfattende næringsliv og industri.
   
 • Vannverket ble åpnet i 1982 og produserer i snitt ca. 500 liter i sekundet.
   
 • Vannkilden Glomma har et nedslagsfelt på 41 000 kvadratkilometer, som er nesten like stort som hele Danmark.
   
 • Kvaliteten på berget i tunnelen er vurdert ved hjelp av det internasjonalt anerkjente Q Systemet, utviklet av NGI og brukt over hele verden.

Flere steder er råvannstunnelen sikret med betong, og et stort rør leder vannet gjennom det mest rasutsatte partiet.

– Det er naturlige årsaker til rasene. Oppe i dagen ser vi sprekksoner i berggrunnen i to ulike retninger. Der hvor disse krysser hverandre har det enten gått ras i tunnelen allerede eller det er fare for ras, forklarer Bahman Bohloli, som er seniorspesialist i bergmekanikk.

Anbefalingene

Sammen med kollega Kristine Thorsen Sæthern fra NGI og to NRVA-ansatte befarte de tunnelen på vårparten i år. De var der inne i tre dager og brukte i tillegg tre dager til å inspisere og kartlegge berggrunnen på overflaten.

Befaring i tunnelen ble utført med tørrdrakter. Vertikal nedstigning på 20 meter, lange strekninger i gummibåt gjennom til dels trange passasjer samt anstrengende vading i gjørmegrunn var noen av utfordringene for de to ingeniørgeologene.

– Du kan si det sånn at det var en ekstra stor fornøyelse å lage ferdig rapporten med anbefalingene etter alt vi hadde vært gjennom, sier Bahman Bohloli med et stort smil.

Anbefalingene går i korte trekk ut på betongutstøping av flere partier, sikring med armerte stålbuer samt bruk av sikringsbolter.

Neste steg i prosessen er at NRVA skal utarbeide anbudsgrunnlag for sikring av tunnelen – og dermed drikkevannsforsyningen på Nedre Romerike. Selve arbeidet kan først utføres i 2019, når tunnelen kan tørrlegges. Ullensaker kommune får da ferdig sitt nye vannverk, og det vil bli mulig for NRVA å koble til reservevann derfra i en periode med tunnelutbedringer.

Kan få store konsekvenser

Nedre Romerike Vannverk kan i dag få reservann fra Oslo og Aurskog-Høland, men dette kan bare dekke 38 prosent av normalforbruket, opplyser daglig leder Thomes Trømborg til Romerikes Blad.

– Om det skjer et større ras før vi kan hente reservevann fra Ullensaker, kan det få store konsekvenser. Nettopp derfor er vi opptatt av god beredskap og å planlegge utbedringer av hovedvannstunnelen slik at vi kan sikre vannforsyningen i mange tiår framover, sier Trømborg.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen