Sikkerhetskultur skapes av ledere

Sikkerhetskultur skapes av ledere

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om menneskene i bedriften. Derfor må lederne legge til rette for et godt HMS-arbeid slik at det skapes en god sikkerhetskultur i kraftnæringen. Dette var gjennomgangstemaet på høstens HMS-medlemsmøte som fant sted på Romerike denne uken.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Over 20 representanter med HMS-funksjoner i Energi Norges medlemsbedrifter var tirsdag og onsdag samlet til erfaringsutveksling og kompetansedeling under høstens såkalte benchmarkingmøte på Lillestrøm og Rånåsfoss. Akershus Energi var vertskap.

[img id="1"]

– Jeg opplever dette møtet – som arrangeres to ganger i året – som en nyttig arena for erfaringsdeling og diskusjoner. Det er både interessant, spennende og lærerikt å høre om alt medlemmene gjør og er opptatt av innen HMS, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge.

Viktigheten av at ledelsen går foran i sikkerhetsarbeidet ble tatt opp gjentatte ganger i løpet av de to dagene, understreker hun.

– En godt gjennomarbeidet kultur og et bevist forhold til sikkerhet i alle ledd forebygger skader og ulykker. Dette er viktig i arbeidet med å redusere skader, for på sikt å nå næringens nullvisjon, sier Astrup.

[img id="2"]

– For å bygge en god HMS-kultur, må en alltid sette HMS først – også i virkeligheten, understreket også Jørn Myhrer, konsernsjef i Akershus Energi, da han ønsket gruppen velkommen. Man må ikke glemme at "det starter med meg", påpekte han.

– Møtet belyste et bredt spekter av temaer, om alt fra HMS i prosjekter til opplæring av lærlinger og adferdsfokuserte vernerunder. Men ledelsesengasjement gikk igjen. Jeg tror de fleste – om ikke alle – dro hjem med litt mer kunnskap i "sekken" etter møtet, avslutter Astrup.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen