Sikkerhetskultur skapes av ledere

Sikkerhetskultur skapes av ledere

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om menneskene i bedriften. Derfor må lederne legge til rette for et godt HMS-arbeid slik at det skapes en god sikkerhetskultur i kraftnæringen. Dette var gjennomgangstemaet på høstens HMS-medlemsmøte som fant sted på Romerike denne uken.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Over 20 representanter med HMS-funksjoner i Energi Norges medlemsbedrifter var tirsdag og onsdag samlet til erfaringsutveksling og kompetansedeling under høstens såkalte benchmarkingmøte på Lillestrøm og Rånåsfoss. Akershus Energi var vertskap.

[img id="1"]

– Jeg opplever dette møtet – som arrangeres to ganger i året – som en nyttig arena for erfaringsdeling og diskusjoner. Det er både interessant, spennende og lærerikt å høre om alt medlemmene gjør og er opptatt av innen HMS, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge.

Viktigheten av at ledelsen går foran i sikkerhetsarbeidet ble tatt opp gjentatte ganger i løpet av de to dagene, understreker hun.

– En godt gjennomarbeidet kultur og et bevist forhold til sikkerhet i alle ledd forebygger skader og ulykker. Dette er viktig i arbeidet med å redusere skader, for på sikt å nå næringens nullvisjon, sier Astrup.

[img id="2"]

– For å bygge en god HMS-kultur, må en alltid sette HMS først – også i virkeligheten, understreket også Jørn Myhrer, konsernsjef i Akershus Energi, da han ønsket gruppen velkommen. Man må ikke glemme at "det starter med meg", påpekte han.

– Møtet belyste et bredt spekter av temaer, om alt fra HMS i prosjekter til opplæring av lærlinger og adferdsfokuserte vernerunder. Men ledelsesengasjement gikk igjen. Jeg tror de fleste – om ikke alle – dro hjem med litt mer kunnskap i "sekken" etter møtet, avslutter Astrup.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen