Sikkerhetskultur skapes av ledere

Sikkerhetskultur skapes av ledere

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om menneskene i bedriften. Derfor må lederne legge til rette for et godt HMS-arbeid slik at det skapes en god sikkerhetskultur i kraftnæringen. Dette var gjennomgangstemaet på høstens HMS-medlemsmøte som fant sted på Romerike denne uken.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Over 20 representanter med HMS-funksjoner i Energi Norges medlemsbedrifter var tirsdag og onsdag samlet til erfaringsutveksling og kompetansedeling under høstens såkalte benchmarkingmøte på Lillestrøm og Rånåsfoss. Akershus Energi var vertskap.

[img id="1"]

– Jeg opplever dette møtet – som arrangeres to ganger i året – som en nyttig arena for erfaringsdeling og diskusjoner. Det er både interessant, spennende og lærerikt å høre om alt medlemmene gjør og er opptatt av innen HMS, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge.

Viktigheten av at ledelsen går foran i sikkerhetsarbeidet ble tatt opp gjentatte ganger i løpet av de to dagene, understreker hun.

– En godt gjennomarbeidet kultur og et bevist forhold til sikkerhet i alle ledd forebygger skader og ulykker. Dette er viktig i arbeidet med å redusere skader, for på sikt å nå næringens nullvisjon, sier Astrup.

[img id="2"]

– For å bygge en god HMS-kultur, må en alltid sette HMS først – også i virkeligheten, understreket også Jørn Myhrer, konsernsjef i Akershus Energi, da han ønsket gruppen velkommen. Man må ikke glemme at "det starter med meg", påpekte han.

– Møtet belyste et bredt spekter av temaer, om alt fra HMS i prosjekter til opplæring av lærlinger og adferdsfokuserte vernerunder. Men ledelsesengasjement gikk igjen. Jeg tror de fleste – om ikke alle – dro hjem med litt mer kunnskap i "sekken" etter møtet, avslutter Astrup.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen