Sikkerhet oppnås ikke ved konkurranse

Sikkerhet oppnås ikke ved konkurranse

Erfaring viser at tidlig involvering av alle parter er veien å gå.  -Vi trenger gjennomføringsmodeller som i stedet for Svarteperspill bidrar til felles oppgaveforståelse, gjensidig respekt og riktig fordeling av risiko og ansvar, mener Trond Bølviken, direktør hos Veidekke.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Lean Construction kan kanskje best forklares som en tilnærming til hvordan forstå og forbedre bygge- og anleggsnæringens prosjektbaserte produksjon. På den ene siden søker vi inspirasjon i andre Lean-konsepter, på den andre siden er vi opptatt av at næringens prosjektbaserte produksjon gir en rekke spesifikke forutsetninger som gjør at vi på flere punkter ikke nødvendigvis kan tilnærme oss denne produksjonen på samme måte som stasjonær industri.

Viktige elementer i Lean Construction er å skape flyt i produksjonen og verdiskapning for kunden gjennom tidlig involvering, samt ved å kombinere langsiktig strategisk og kortsiktig operasjonell planlegging, sier Trond Bølviken, direktør for strategi, forbedring, HR og HMS hos Veidekke.

Involverer alle i planleggingen

Veidekke utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag over hele landet, og er også etablert i Sverige og Danmark. Oppdragene omfatter eksempelvis vei, jernbane, bygg og industri. I hele organisasjonen arbeides det aktivt med involverende planlegging.

- Dette er et planleggingssystem der vi gjennom å involvere alle i planleggingen av egen hverdag fjerner hindringer og skaper flyt i produksjonen. I tillegg til selve tidsplanleggingen arbeider vi nå med å inkludere HMS-risikoanalyse på alle nivåer i planprosessen. Dette er en tilnærming vi opplever som svært lovende og som har potensial til å bidra på en kraftfull måte til vårt sikkerhetsarbeid, forklarer han.

De første referansene til Lean Construction i Veidekke kom for rundt 10 år siden. Deres metodikk for involverende planlegging er basert på Lean Construction-konseptet «The Last Planner System».

- De fire første nivåene er identiske med Last Planner-systemet, med hovedfremdriftsplan, faseplan, utkikksplan og ukeplan. Vi har lagt til lagsplanen der de ansatte fordeler oppgavene internt i laget og daglig morgenmøte før oppstart, påpeker Bølviken.

Bedrer samspillet

I tillegg introduserte Veidekke på fjorårets internasjonale Lean Construction-konferanse konseptet der de integrerer risikoanalysen på alle nivåer i tidsplanleggingen. De har flere forskningsprosjekter på feltet. Blant annet er de engasjert i det internasjonale forskernettverket innenfor Lean Construction, der viktige forskningstema har vært nettopp læring i prosjektbasert produksjon og involverende planlegging.

- Både forskning og praksis viser at tidlig involvering av alle parter er veien å gå. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre samspillet med aktørene i det enkelte prosjektet. Dette innebærer at vi sammen identifiserer og følger opp de viktigste utfordringene, og at vi sammen evaluerer prosjektet og avtaler hvordan vi skal ta med oss lærdommene videre. Vi trenger gjennomføringsmodeller som i stedet for Svarteperspill bidrar til felles oppgaveforståelse, gjensidig respekt og riktig fordeling av risiko, ansvar og oppgaver. Gjennom måten det enkelte prosjektet struktureres og startes opp på, legger både offentlige og private kunder avgjørende føringer for både det enkelte prosjekt og for bransjens langsiktige utvikling, forteller han.

En tryggere arbeidsplass

Målet er å forene planlegging, logistikk og risikoanalyse i en integrert prosess på alle nivåer i planleggingen.

- Jeg pleier å si at vi ikke implementerer Lean Construction i Veidekke. Det vi gjør er å forbedre måten vi jobber på, og underveis i prosessen har vi blitt sterkt inspirert og påvirket av Lean Construction. Vi håper også at vi kan gi litt inspirasjon og innsikt tilbake til Lean Construction-fellesskapet, supplerer Bølviken videre.

Deres tilnærming består i å planlegge på en måte som forbedrer både arbeidsflyt og sikkerhet. Veidekke har av den grunn vært en av drivkreftene bak et bransjeomspennende charter med det langsiktige målet å oppnå et skadefri bygge- og anleggsnæring.

Milepæl i sikkerhetsarbeidet

- Vi har i løpet av de siste 20 årene oppnådd en betydelig forbedring når det gjelder sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen, men det er fortsatt veldig mye som må gjøres. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå har kommet til en milepæl i sikkerhetsarbeidet.

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring ble i sommer undertegnet av arbeidsministeren og representanter fra byggherrene, arkitektene, rådgiverne, entreprenørene og fagforeningene. Jeg tror dette er et sterkt signal om et bevissthetsskifte i
næringen. Partene har påtatt seg å iverksette tiltak som kan gjøre en forskjell når det gjelder sikkerhet.

Sikkerhet i bygg og anlegg er ikke noe som kan oppnås gjennom konkurranse, men gjennom samarbeid og felles innsats, forteller direktøren til Samferdsel & Infrastruktur.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen