Sikker drift av industrielle anlegg

Sikker drift av industrielle anlegg

Industrielle anlegg krever avanserte styringssystemer for forvaltning, drift, og vedlikehold. Hensikten er å beskytte anleggene mot storulykker, sikre ønsket regularitet og utvikle metoder for optimal drift.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bentley Systems har utviklet teknologi, verktøy og metoder for å sørge for risiko- og tilstandsbasert vedlikehold, samt inspeksjonsprogrammer som sikrer integriteten til industrielle anlegg og installasjoner gjennom hele levetiden.

- Jeg har jobbet for Bentley i over 8 år og har fulgt utviklingen fra bruk av BIM for design og bygging til i større grad å fokusere på forvaltning og drift. Utviklingen er blitt drevet frem av atomkraftverk- og jernbane-industrien. Innen atomkraftverk har man flere interessante prosesser som oppstod etter ulykken på Three Mile Island, innleder Mark Biagi i Bentley Systems.

Utviklingen er blitt drevet frem av atomkraftverk- og jernbane-industrien

Etter ulykken satte industrien seg ned for å analysere årsaken til hendelsen. Det man så var at atomkraftverk hadde store mengder dokumenter som ikke ble oppdatert ved endringer i det fysiske anlegget.

Som et resultat av dette fikk vi bedre forståelse for hvordan informasjonsmodellene kan brukes

- Prosessen forbundet med å registrere hva som er lov, hva som er dokumentert, og hva som faktisk finnes på anlegget viste seg å inneholde mangler. Problemet på Three Island Miles viste seg å være at mange små fysiske endringer ikke ble oppdatert i dokumentasjonen, noe som førte til at man mistet oversikten over anlegget. Som et resultat av dette fikk vi bedre forståelse for hvordan informasjonsmodellene kan brukes innen forvaltning, drift, og vedlikehold, forklarer Biagi.

Ventet på ulykker

Tidligere var strategiene for drift og vedlikehold basert på at man enten ventet på at ulykken skulle inntreffe eller at man utførte periodevist vedlikehold.

- På 70- og 80-tallet begynte forskere å se på årsaken til feil og oppdaget at bare 20 prosent av feilene ble oppdaget ved periodisk vedlikehold. Man så også at når man bygger deler av anlegget på nytt introduseres det ofte nye feil. Som et resultat av dette arbeidet utviklet man nye metoder som så på sannsynligheten for feil og hvilke konsekvenser slike feil kunne få, sier han.

Kartlegger industrielle anlegg

Industrielle anlegg har ofte store mengder dokumentasjon som ikke integreres i driftssystemer.

- Vi jobber med eiere av store anlegg som ofte har konsulenter som analyserer systemene og kartlegger hvilke feil som kan oppstå. Man ser hvilke parametere som må overvåkes for å kunne planlegge feilhåndteringen. Problemet er at slike analyser ender opp som store dokumenter, men blir sjelden tatt videre inn i driftssystemene, sier han.

Man ser hvilke parametere som må overvåkes for å kunne planlegge feilhåndteringen

- Vi jobber med å se på hva som finnes fra før og hvordan denne informasjon kan integreres i datasystemer for hele organisasjonen. Vi henvender oss til spesielle industrier hvor vi vet at det finnes strategier fra før. Jeg har jobbet en del med oljeplattformer og vi ser at rundt halvparten av alle plattformene er eldre enn opprinnelig planlagt. Med bakgrunn i dette ønsker oljeselskapene å tilnærme seg drift og vedlikehold basert på risiko-vurderinger. Vi lager løsninger som dekker behovet for slike prosesser, sier Biagi.

“Reality modeling”

Utfordringene oppstår ved drift av gamle industrielle hvor vi man ofte ikke har dokumentasjon på hvordan anlegget er bygget.

- Vi vet rett og slett ikke hva som finnes der. På nyere anlegg ser vi at eierne ser verdien av informasjonsrike modeller fra design til drift. De ser i større grad verdien av å bruke slik informasjon gjennom hele levetiden av anlegget, sier han.

Ved anlegg hvor det ikke finnes dokumentasjon fra før har vi en utfordring

- Ved anlegg hvor det ikke finnes dokumentasjon fra før har vi en utfordring. I slike tilfeller bruker vi laserskanning, fotogrammetri, og andre verktøy for “reality modeling”. Utfordringene med laserskanning er at man trenger både spesielt utstyr og spesiell kompetanse for å kartlegge et anlegg. Jobben er både tidkrevende og kostbar, sier han.

- Acute 3D er et kostnadseffektivt verktøy som innhenter fotogrammetrisk data ved hjelp av droner eller andre kamera på bakken. Programmet innheter de fysiske målene på anlegget og lager en punktsky som bearbeides i BIM-verktøy, sier han.

En av utfordringene er å innhente data om defekter, svakheter, og andre kritiske forhold på anlegget

- En av utfordringene er å innhente data om defekter, svakheter, og andre kritiske forhold på anlegget. Mange selskaper har nå begynt å montere skannere inne i anleggene for å innhente data gjennom hele anleggets levetid. I ettertid bruker man våre verktøy for å spore endringer i anlegget og bistå i den operasjonelle driften, sier Biagi.

- På bakgrunn av slike modeller kartlegger vi svakheter i industrielle anlegg. Når vi er ute i felten, på en oljeplattform, eller i et atomkraftanlegg, ta vi bilder av komponenten som har en feil. Vi behandler bildene og lager 3D-modeller av komponenten som har feil. Dette er det vi kaller “reality modeling”. Slike verktøy blir stadig mer avanserte og gir nye muligheter for drift og vedlikehold, sier han.

Økt fokus på cybersikkerhet

Stadig flere industrielle anlegg blir utsatt for datainnbrudd. Kraftverk og strømnettet blir i større grad koblet til internett for å kunne analysere produksjon og forbruk. Sikkerhetsutfordringene forbundet ved dette får økt oppmerksomhet i industrien.

Atomkraftindustrien har vært bevisst cybersikkerhet lenge

- Cybersikkerhet er et aspekt av arbeidet vi gjør. Atomkraftindustrien har vært bevisst cybersikkerhet lenge. Om du ser på smart-grid-teknologien som krever nett-tilgang for å kunne styre strømbruket åpner dette for en del utfordringer forbundet med sikkerhet. Dette er et stort tema i industrien, sier Biagi.

- Verdien for atomkraftindustrien er å kunne analysere enkelte komponenter med IP-adresser. I USA har organisasjoner som North American Electric Reliability Corporation (NERC) laget standarder for cybersikkerhet. Alle industrier med distribuerte kontrollsystemer har behov for et økt fokus på cybersikkerhet. Vår jobb er å sørge for at kundene forholder seg til standardene som utarbeides, sier han.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen