Fra venstre: Pablo Garcia Caramés, finanssjef, ACCIONA Construction; Joan Gil, divisjonssjef, ACCIONA Construction; Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier og Johan Arnt Vatnan, prosjektdir. Nye Veier.
Fra venstre: Pablo Garcia Caramés, finanssjef, ACCIONA Construction; Joan Gil, divisjonssjef, ACCIONA Construction; Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier og Johan Arnt Vatnan, prosjektdir. Nye Veier. (Foto: Kim Sørenssen / Nye Veier )

Signerte veikontrakt på 4 milliarder

Nye Veier har signert kontrakt med det spanske konsernet ACCIONA Construction om E6-utbygging i Trøndelag, mellom Ranheim og Værnes. Kontrakten er en totalentreprise verdt ca. 4 milliarder kroner, det vil si en av landets største veikontrakter.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en merkedag for Nye Veier. Nå signerer vi kontrakten for en av våre høyest prioriterte strekninger, og det første virkelig store prosjektet i Trøndelag. Med dette er vi i gang i alle våre utbyggingsområder, sier Nye Veiers administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland.

ACCIONA Construction er tildelt kontrakten sammen med sine norske underleverandører Multiconsult og Leonhard Nilsen & Sønner. Entreprisen omfatter prosjektering og bygging av 23 kilometer firefelts motorvei langs dagens E6-trasé. Det skal også bygges tre tunneler parallelt med de eksisterende, samt en ny tunnel forbi Hommelvik. I prosjektet inngår totalt åtte bruer og tre toplanskryss.

– I et selskap som vårt, der vi legger stor vekt på å fornye og forbedre, bør vi også være åpne for at det kan være mye å lære av et konsern som bygger infrastruktur i over 40 land, og årlig setter av mer enn to milliarder kroner til forskning og utvikling, sier Dahl Hovland.

  Illustrasjon: Nye Veier

Ny E6 Ranheim–Værnes får i hovedsak en fartsgrense på 110 km/t, og utbyggingen vil redusere køer og stimulere til vekst og utvikling i det sammenslåtte Trøndelag. Med fire felt og doble tunnelløp styrkes også trafikksikkerheten betydelig.

Kontrakten mellom ACCIONA Construction og Nye Veier er utformet som en såkalt integrert samhandlingskontrakt, den andre slik type kontrakt Nye Veier inngår på en uke.

– Slike kontrakter er til nå sjeldne i norsk anleggsbransje, og betyr i korthet tett samarbeid med optimalisering og utarbeidelse av reguleringsplaner i første fase mellom byggherre, entreprenør og rådgiver. Deretter lukkes kontrakten som totalentreprise i gjennomføringsfasen, forklarer prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag, Johan Arnt Vatnan.

Byggestart er planlagt i midten av 2019. Prosjektet fullføres i 2024/2025.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen