Korsvägen plattform togstasjon.
Korsvägen plattform togstasjon. (Illustrasjon: NCC)

Signerte milliardkontrakt i Gøteborg

NCC signerte, i konsortium med Wayss & Freytag, entreprisen Korsvägen i jernbaneprosjektet Västlenken utenfor Gøteborg med Trafikverket. Korsvägen består av 3,2 km tunnel og en togstasjon under bakken.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NCC kommuniserte Trafikverkets beslutningen om tildeling 29. november i år.

Trafikverket har lagt stor vekt på såkalte myke parametere, som evne til samhandling og gjennomføringsevne. I rene kroner var konsortiets tilbud en kvart milliard høyere enn nærmeste konkurrent, men etter en totalvurdering ble NCC AB og Waysss & Freytag Ingeniurbau AGs tilbud vurdert å være det økonomisk sett beste.

-Det er svært gledelig at vi har fått oppdraget med å bygge Korsvägen. Det viser at NCC er konkurransedyktige på store prosjekter. Korsvägen blir et viktig knutepunkt i Gøteborgs kollektivtrafikk og stasjonen vil bidra til økt tilgjengelighet til området, sier Nils Bjelm, divisjonssjef Civil Engineering, NCC Infrastructure.

Et nordisk samarbeid

Det totale oppdraget er å bygge Västlänkens tunnel fra Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal til Almedal, totalt 3,2 km tunnel og stasjonen Korsvägen. Størstedelen av tunnelen er i fjell, resten i løsmasser. Stasjonen vil ha tre utganger og bygges med en plattform og to spor. I tillegg forberedes det for ytterligere to spor og en plattform. Byggestart planlegges å starte våren 2018, med avslutning i 2026.

- Vår avdeling i Vest Sverige er godt kjent med kommende store prosjekter i Gøteborgsområdet, og vi ser en stor fordel av å komme inn i en tidlig fase. I gjennomføringen blir det et nordisk samarbeid innen NCC, sier Marianne Brudevold Eek, avdelingssjef for Nordic Large Projects i NCC Infrastructure.

Kontrakten som ble signert i dag er på 3,8 milliarder SEK. NCCs andel i entreprisen er på 60 prosent. Ordren registreres i fjerde kvartal i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Til toppen