Signerte EU-erklæring om 5G-samarbeid

Signerte EU-erklæring om 5G-samarbeid

- Gode kommunikasjonsnett er en forutsetning for vellykket digitalisering i privat og offentlig sektor. Dette skal bidra til en enklere hverdag for folk flest og et mer konkurransedyktig næringsliv, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vi ønsker derfor å utnytte mulighetene som den nye 5G-teknologien gir. Men for å realisere potensialet i den nye 5G-teknologien, er landene i Europa nødt til samarbeide, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

Sammen med representanter fra de 28 EU-landene signerte statssekretær Jóhannesson 5G-erklæringen på et uformelt ministermøte i Tallinn i Estland 18. juli. Norge signerte erklæringen som eneste ikke-medlem av EU.

Legger forholdene til rette i Norge

På møtet i Tallin orienterte Jóhannesson om hvordan regjeringen legger forholdene til rette i Norge for en bedre ekominfrastruktur, inkludert framtidig utrulling av 5G. Dette arbeidet omfatter blant annet frigjøring av frekvenskapasitet og nye graveregler for å redusere kostnader ved utbygging av fiberkabler.

- Neste generasjon mobilnett (5G) er ikke bare en raskere versjon av 4G. Det blir en plattform for innovasjon og verdiskapning. EU utgjør et stort marked, og det er derfor viktig med et godt myndighetssamarbeid for å skape rammebetingelser for en rask utvikling og etablering av 5G-nett- og tjenester i Europa. 5G-teknologi kan komme til nytte innen flere sektorer, blant annet helse, transport og landbruk, sier Jóhannesson.

Til toppen