Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Ved et av Norges viktigste havneknutepunkter planlegges en omfattende områdeforvandling de neste årene. Kristiansand Havn KF har tildelt Norconsult rammeavtale på rådgivning i prosjektet.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I Kristiansand møtes europaveiene E39 og E18 samt bilferge fra Danmark. Nest etter Oslo, er Kristiansand Norges viktigste transportknutepunkt til resten av Europa, og Kristiansand Havn ligger midt i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). I forbindelse med overordnet byutvikling for Kristiansand by og utvidelse av E39, skal havneområdet gjennomgå en forvandling.

– Norconsult har vunnet nesten samtlige fag på rammeavtaler som Kristiansand Havn har utlyst for de neste tre årene. En slik anerkjennelse av Norconsults kompetanse gjør oss svært stolte, og vi er godt rigget for å levere tjenester av høy kvalitet i årene fremover. Med oss som underleverandør på VA og arealfag har vi Vianova Kristiansand, sier Camilla Espedalen, kontorleder i Kristiansand fra Norconsult.

Rammeavtalen omfatter fagene RIB, RIBr, RIM, RIG, Areal, VVS, RIE og VA.

Trinnvis utvikling av eksisterende havneanlegg

Kristiansand Havn er inne i en spennende transformasjon som vil legge føringer for hvordan byen vil utvikle seg fremover. Hvilke løsninger som velges for ny havn vil også være med å påvirke Norge som industrivareprodusent. Kristiansand by har planer om å omregulere dagens containerhavn på Lagmannsholmen til byutvikling. Det betyr at containerhavnen må flyttes til Kongsgård/ Vige, noe som skal behandles av kommunestyret i Kristiansand i løpet av høsten 2017. Dersom kommunedelplanen vedtas, vil Kristiansand Havn trinnvis begynne å utvikle det eksisterende havneanlegget ved Kongsgård.

I forbindelse med utbyggingen av E39 Gartnerløkka – Meieriet må Kristiansand Havn også flytte sin fergeterminal ved Gartnerløkka lenger ut i sjøen for å gi plass til E39. Det innebærer at jernbanespor til fergehavnen og containerhavnen må legges om. Samtidig skal adkomsten til fergeterminalen flyttes mot vest. For å bedre luftkvalitet i byen, må båter som ligger i opplag eller lastes/loses ved kaien kobles mot landstrøm.

Kontrakten som Kristiansand Havn har inngått med Norconsult har en lengde på tre år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen