Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Ved et av Norges viktigste havneknutepunkter planlegges en omfattende områdeforvandling de neste årene. Kristiansand Havn KF har tildelt Norconsult rammeavtale på rådgivning i prosjektet.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I Kristiansand møtes europaveiene E39 og E18 samt bilferge fra Danmark. Nest etter Oslo, er Kristiansand Norges viktigste transportknutepunkt til resten av Europa, og Kristiansand Havn ligger midt i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). I forbindelse med overordnet byutvikling for Kristiansand by og utvidelse av E39, skal havneområdet gjennomgå en forvandling.

– Norconsult har vunnet nesten samtlige fag på rammeavtaler som Kristiansand Havn har utlyst for de neste tre årene. En slik anerkjennelse av Norconsults kompetanse gjør oss svært stolte, og vi er godt rigget for å levere tjenester av høy kvalitet i årene fremover. Med oss som underleverandør på VA og arealfag har vi Vianova Kristiansand, sier Camilla Espedalen, kontorleder i Kristiansand fra Norconsult.

Rammeavtalen omfatter fagene RIB, RIBr, RIM, RIG, Areal, VVS, RIE og VA.

Trinnvis utvikling av eksisterende havneanlegg

Kristiansand Havn er inne i en spennende transformasjon som vil legge føringer for hvordan byen vil utvikle seg fremover. Hvilke løsninger som velges for ny havn vil også være med å påvirke Norge som industrivareprodusent. Kristiansand by har planer om å omregulere dagens containerhavn på Lagmannsholmen til byutvikling. Det betyr at containerhavnen må flyttes til Kongsgård/ Vige, noe som skal behandles av kommunestyret i Kristiansand i løpet av høsten 2017. Dersom kommunedelplanen vedtas, vil Kristiansand Havn trinnvis begynne å utvikle det eksisterende havneanlegget ved Kongsgård.

I forbindelse med utbyggingen av E39 Gartnerløkka – Meieriet må Kristiansand Havn også flytte sin fergeterminal ved Gartnerløkka lenger ut i sjøen for å gi plass til E39. Det innebærer at jernbanespor til fergehavnen og containerhavnen må legges om. Samtidig skal adkomsten til fergeterminalen flyttes mot vest. For å bedre luftkvalitet i byen, må båter som ligger i opplag eller lastes/loses ved kaien kobles mot landstrøm.

Kontrakten som Kristiansand Havn har inngått med Norconsult har en lengde på tre år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen