Signerer brøytekontrakter for 150 MNK

Signerer brøytekontrakter for 150 MNK

Statens vegvesen har signert kontrakter for brøyting og vintervedlikehold for fem år framover i Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik. Kontraktene har en samlet verdi på 150 millioner kroner (eks. mva.)

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tilbudsåpningen skjedde onsdag 25. januar. De nye kontraktene strekker seg over fem år, fra 1. september 2017. I alt er det snakk om fem brøytekontrakter, gjeldende for områdene Alta, Langfjord, Masi, Kautokeino og Loppa/Hasvik.

[factbox id="1"]

Totalt er det 616 kilometer veg som skal holdes i stand, fordelt på fem kontrakter. 338 kilometer er riksveg, 245 kilometer fylkesveg og 31 kilometer gang- og sykkelveg.

Svært viktige kontrakter

- Drift og vedlikehold er en av kjerneoppgavene til Statens vegvesen, og dette er avtaler som går over langt tid. Derfor er dette svært viktige kontrakter for oss, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Statens vegvesen mottok mellom tre og seks tilbud i hvert kontraktsområde, og det er entreprenørene som leverte de laveste tilbudene som nå har fått kontrakt for hvert sitt område. Både lokale og nasjonale entreprenører er representert.

Roy Yngve Thomassen har fått fornyet kontrakt for brøyting i Loppa og Hasvik, mens de andre entreprenørene er nye i sine områder.

 

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen