Siemens tar grep med hurtiglading av elbusser

Siemens tar grep med hurtiglading av elbusser

Dieselbussene skal om få år byttes ut med fossilfrie alternativer. Derfor demonstrerte Siemens og Volvo elbusser og ladeløsninger for politikere, kollektivselskaper og publikum i går, tirsdag 5. april.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- En løsning med hurtiglading av elektriske busser på endeholdeplass vil gi både god lønnsomt i tillegg til at den er helt utslippsfri. Derfor mener vi at dette konseptet vil passe perfekt for Oslo og andre større byer i Norge, forteller leder for Mobility i Siemens, Lars Andresen.

[factbox id="1"]

Hurtigladekonseptet er allerede i drift i flere europeiske byer og bygger på en åpen standard som både teknologileverandører og bussprodusenter nå samler seg om.

- Bransjen er enig om å utvikle en felles standard som gjør at man kan velge system på tvers av leverandører. Det er dette løsningen vi nå viser frem i Oslo, sier Andresen.

Elbusser passer til dagens byruter

En fersk studie viser at åtte av ti bybussruter i Oslo kan elektrifiseres uten endringer i rutetabellen. For resterende ruter kreves kun mindre justeringer i rutetiden. Det betyr at hurtigladekonseptet er svært godt egnet for dagens bybusser. Bussene lades på få minutter på endeholdeplassen før de starter på ny rute.

I dag fikk både kommunepolitikere og representanter fra Stortinget oppleve hurtiglading og en behagelig busstur i Oslo sentrum. Bussen tok seg gjennom bygatene uten vibrasjoner og uten eksosutslipp.

- Jeg tror man må se og oppleve elektriske busser for å forstå forskjellen fra dieseltraverne som er i trafikk i dag, forteller Andresen.

Støttes av Nasjonal TransportplanNasjonal Transportplan sier at alle nye bybusser skal være elektriske innen 2025, og Ruters plan for ”Fossilfri 2020” viser retningen for fornybart drivstoff. Elektrisitet fremstår som det mest lønnsomme alternativet, og elbuss-studien fra Siemens og Volvo tyder på at Oslo kan spare 630 millioner kroner i løpet av en tiårsperiode ved å innføre helelektriske busser.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen