Siemens økte omsetningen med 8 prosent

Siemens økte omsetningen med 8 prosent

Siemens opplever vekst i både ordreinngang og omsetning i tredje finanskvartal.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Våre resultater viser gjennomgående solid lønnsomhet i selskapet på tross av et til dels kjølig marked. Vi forventer å opprettholde vårt gode momentum med en sterk avslutning i fjerde kvartal av finansåret 2015, sier Joe Kaeser, President og CEO i Siemens AS.

Inkludert en stor ordre på 1,6 milliarder euro som Siemens sikret seg på service av regionaltog i Russland de neste førti årene, endte ordreinngangen på 19,9 milliarder euro. Noe som er en økning på 4 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2014. Omsetningen økte med 8 prosent til totalt 18,8 milliarder euro, og overskuddet ble på 1,4 milliarder euro.

Spesielt sterke resultat i avdelingene Energy Management og Healthcare veier opp for en vanskelig markedssituasjon for Power and Gas. Gode resultater i omstillingstid, kombinert med selskapets innsats for å restrukturere seg for fremtiden vil gi en sterk basis for fremtidig vekst.

Før kvartalsslutt ble også kjøpet av Dresser Rand fullført, noe som vil øke Siemens sin kapasitet og portefølje ovenfor olje- og gassektoren.

Les mer om resultatene i tredje finanskvartal her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen