Siemens økte omsetningen med 8 prosent

Siemens økte omsetningen med 8 prosent

Siemens opplever vekst i både ordreinngang og omsetning i tredje finanskvartal.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Våre resultater viser gjennomgående solid lønnsomhet i selskapet på tross av et til dels kjølig marked. Vi forventer å opprettholde vårt gode momentum med en sterk avslutning i fjerde kvartal av finansåret 2015, sier Joe Kaeser, President og CEO i Siemens AS.

Inkludert en stor ordre på 1,6 milliarder euro som Siemens sikret seg på service av regionaltog i Russland de neste førti årene, endte ordreinngangen på 19,9 milliarder euro. Noe som er en økning på 4 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2014. Omsetningen økte med 8 prosent til totalt 18,8 milliarder euro, og overskuddet ble på 1,4 milliarder euro.

Spesielt sterke resultat i avdelingene Energy Management og Healthcare veier opp for en vanskelig markedssituasjon for Power and Gas. Gode resultater i omstillingstid, kombinert med selskapets innsats for å restrukturere seg for fremtiden vil gi en sterk basis for fremtidig vekst.

Før kvartalsslutt ble også kjøpet av Dresser Rand fullført, noe som vil øke Siemens sin kapasitet og portefølje ovenfor olje- og gassektoren.

Les mer om resultatene i tredje finanskvartal her.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen