Siemens og Nettpartner har landet avtale.
Siemens og Nettpartner har landet avtale. (Foto: Siemens)

Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Som et ledd i samarbeidet med Bane NOR om utvikling av den nye digitale jernbanen – ERTMS – inngår Siemens Mobility avtale med den første underleverandøren, Nettpartner AS, for installasjon av teknisk utstyr. Arbeidet starter i 2018 og er forventet å pågå de neste 16 årene og vil sikre lokal verdiskapning og norske arbeidsplasser.

  • ERTMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er den første kontrakten av flere som vil bli inngått for installasjon av anleggene som skal bygges. Underveis i det 16 år lange gjennomføringsprosjektet vil det i perioder være opp til 100 installasjonseksperter involvert. Derfor har Siemens Mobility behov for flere partnere, og de øvrige kontraktene vil bli inngått i løpet av 2018. Nettpartner blir dermed den første av flere som skal stå for det omfattende installasjonsarbeidet som Siemens Mobility er ansvarlig for på jernbanenettet i Norge i forbindelse med ERTMS-prosjektet.

– Når vi sammen skal bidra til å bygge fremtidens jernbane, er vi avhengige av partnere som både er løsningsorienterte, pålitelige og har innovative løsninger for gjennomføring av prosjektet. Vi trenger også ressurser med solid teknisk installasjonskompetanse til konkurransedyktige betingelser. Det fant vi i Nettpartner, sier administrerende direktør Lars Johan Andresen i Siemens Mobility.

Effektiv og smart prosjektgjennomføring

Nettpartner AS er et norsk selskap som ble etablert i 2006 og har cirka 500 ansatte. Selskapet bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur knyttet til kraftforsyning, fiber og jernbane. Nettpartner har avdelinger og ressurser over hele Norge, med sterk lokalkunnskap. Det er avd. Bane i divisjonen Prosjekt i Nettpartner som vil utføre arbeidet.

Siemens Mobility har også vært opptatt av en effektiv og smart prosjektgjennomføring, og Nettpartner har tidlig hatt en proaktiv tilnærming til hvordan de skal løse oppgaven. Blant annet gjennom bruk av innovative digitale verktøy som gir Siemens Mobility muligheten til å jobbe papirløst i prosjektgjennomføringen. Dette hever kvaliteten og øker effektiviteten i prosjektet.

– Samarbeidet mellom Siemens Mobility og Nettpartner starter umiddelbart, og allerede denne høsten vil de første installasjonsarbeidene igangsettes på fire lokasjoner for en field test av enkelte komponenter av leveransen. Vi ser frem til et tett og spennende samarbeid fremover, sier Arild Borgersen, administrerende direktør i Nettpartner AS.

Fakta om ERTMS og leveransen fra Siemens Mobility:

  • Siemens signerte i april 2018 en kontrakt med Bane NOR om en total leveranse av et digitalt signal- og sikringsanlegg for jernbanen i hele Norge
  • Avtalen omfatter en ombyggning av 375 togstasjoner og installasjon av infrastruktur langs 4.200 kilometer med skinnegang
  • Leveransen inkluderer et komplett signalanlegg med sikringsanlegg, drivmaskiner for sporveksler, togdeteksjonssystem, planoverganger og tilhørende infrastruktur langs skinnegangen
  • Verdien på kontrakten med Bane NOR er på cirka 7,5 milliarder kroner inkludert 25 års service
  • Planlagt ferdigstillelse i 2034
  • Planlagt innføring på Oslo S i 2026.
  • Totalt planlegger Bane NOR å bruke 23,4 milliarder kroner på helle ERTMS prosjektet
Til toppen