Siemens forsterker sentralnettet på Sør-vestlandet

Siemens forsterker sentralnettet på Sør-vestlandet

Siemens undertegner i dag en avtale med Statnett i forbindelse med forsterkning av sentralnettet på Sør-Vestlandet. Arbeidet vil bli utført sammen med entreprenørselskapet Reinertsen, og har en verdi på rundt 500 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bygger fire transformatorstasjoner

Avtalen inngår som et viktig ledd i prosjektet ”Vestre Korridor” til Statnett, som innebærer en oppgradering av spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV på sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda.

Statnett har beregnet totalkostnaden for prosjektet til mellom åtte og ti milliarder kroner. Siemens skal stå for oppgradering og nybygging av fire store transformatorstasjoner i Kvinesdal, Ertsmyra, Saurdal og Sauda.

- Vi er svært stolte over å være med på å bygge den elektriske motorveien i Norge som legger grunnlaget for utveksling av fornybar kraft mellom Norge og Europa, samt sikrer forsyningen i Norge. God integrasjon med utenlandsforbindelsene vil medføre lavere CO2-utslipp og legge til rette for økte investeringer innen fornybar kraftproduksjon. Dette er et godt fundament for et grønnere Europa, sier Nils Klippenberg, divisjonsdirektør i Siemens.

Gjør fremtiden elektrisk

Avtalen er en såkalt EPC kontrakt som omfatter komplette elektro- og bygganlegg. Siemens vil samarbeide med entreprenørselskapet Reinertsen for prosjektering og bygging av infrastruktur. Samtidig som denne kontrakten signeres, er Siemens i sluttfasen med arbeidet om syv tilsvarende transformatorstasjoner mellom Ørskog og Sogndal på Vestlandet.

- Statnett sier fremtiden er elektrisk. Med disse prosjektene så gjør vi den elektrisk, sier divisjonsdirektør Nils Klippenberg i Siemens.

 

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen