Siemens effektifiserer produksjonsanlegg for aluminium

Siemens effektifiserer produksjonsanlegg for aluminium

Siemens skal levere teknologi for strømforsyning til det som skal bli verdens mest energieffektive produksjonsanlegg for aluminium på Karmøy. Leveransen til Hydro skal stå klar andre halvår 2017.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Pilotanlegget til Hydro på Karmøy er den største investeringen i fastlandsindustrien i Norge på over ti år. Målet er å bygge verdens mest energieffektive anlegg for aluminiumsproduksjon. Likevel er behovet for kraft betydelig, og totalt vil anlegget konsumere 1 TWh i året, som tilsvarer energiforbruket til 50.000 eneboliger i Norge.

[factbox id="1"]

Hydro fattet en investeringsbeslutning for teknologipiloten på Karmøy i februar i år. En endelig byggebeslutning er ventet første halvår 2016.

For å forsyne dette pilotanlegget med elektrisk kraft, inngår Hydro en avtale med Siemens om leveranser av likerettere. Leveranseomfanget består i hovedsak av en likeretterstasjon med seks likerettergrupper. Denne teknologien vil gjøre det mulig å omforme vekselstrøm fra strømnettet til likestrøm som benyttes i produksjonen.

15 prosent lavere strømforbruk

Gjennom pilotprosjektet ønsker Hydro å redusere energiforbruket med 15 prosent per kilo aluminium produsert. I dag ligger verdensgjennomsnittet i overkant av 14 kilowattimer per kilo. Hydro skal på Karmøy teste en teknologi som kan gjøre det mulig å komme helt ned mot 11,5 kilowattimer per kilo.

- Dette er et ambisiøst prosjekt hvor vi skal flytte grenser gjennom ny teknologi. Derfor er det viktig for oss med en leverandør som sikrer Hydro en robust løsning, sier Glenn Ove Linnerud, Hydros prosjektleder for teknologipiloten på Karmøy.

Miljøfyrtårn

Pilotanlegget på Karmøy setter også ny standard for miljøvennlig aluminiumsproduksjon. Kombinasjonen med bruk av ren fornybar energi i form av vannkraft med energieffektiv produksjonsprosess, vil gi betydelige reduksjoner i CO2 utslipp. Slike miljøfyrtårn henger også godt sammen med de overordnede klimamålsetningene i Siemens.

[factbox id="2"]

- Vi har satt oss som mål å bli det første industrikonsernet i verden som blir klimanøytralt. Det innebærer en halvering av utslippene fra våre virksomheter innen 2020, som betyr en reduksjon på 2,2 millioner tonn CO2, og null utslipp i 2030. Kutt i karbonutslipp er ikke bare et samfunnsansvar, det er også god forretning, sier Panengstuen.

Sikrer stabil energitilgang

Pilotanlegget er helt avhengig av sikker og stabil tilgang til elektrisitet, og behovet for kraft er betydelig. Derfor vil likeretterstasjonen fra Siemens bli dimensjonert med en total kapasitet på 630 000 A. Dette tilsvarer strømmen som trengs til å lade 18.000 elektriske Teslaer samtidig via en kurs på 32 Ampere og 230 Volt.

I et slikt anlegg er høy tilgjengelighet på kritiske komponenter som teknologi for kraftforsyning og likeretteranlegg sentralt for å sikre stabil energitilgang. I tillegg til likerettere, vil Siemens også levere likeretter-kontrollanlegg, kjøleanlegg, 750 tonn med aluminiumsskinner, brytere og lavspenningstavler. Siemens står også for engineering, transport, montasje, test og assistanse til idriftsettelse.

- Pilotanlegget på Karmøy er et prestisjeprosjekt i Norge som vil stille store krav til alle leverandører både når det gjelder kvalitet på leveransen, oppetid og energieffektivitet. I den sammenhengen er jeg stolt over at vi blir valgt som leverandør som viser at Siemens er en trygg og konkurransedyktig aktør i store industrielle prosjekter, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Siemens.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen