Setter ny sykkelstandard i Oslo

Setter ny sykkelstandard i Oslo

Når Oslo kommunes nye håndbok for sykkeltilrettelegging offentligjøres denne uken, er det Norconsults sykkeleksperter som har vært kommunens konsulenter og rådgivere i alle faser av prosjektet. Håndboken vekker stor nasjonal interesse.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Denne uken offentliggjøres høringsutkastet på Oslo kommune sin nye håndbok for sykkeltilrettelegging, også kalt Oslostandarden. På oppdrag fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune har Norconsults fageksperter innen sykkeltilrettelegging vært rådgivere, og bistått i alle faser og nivåer i prosjektet.

Rådgivningsoppdraget omfatter både utredninger, utforming av løsninger, utforming av selve håndboken og gjennomføring av prosess mot interessenter og aktører. Arbeidet er utført i et tett samarbeid mellom oppdragsgiver og Norconsult, et samarbeid som har vært organisert gjennom et prosjektteam bestående av fageksperter fra begge organisasjoner.

[factbox id="1"]

Stor interesse også utenfor Oslo

Oslostandarden er, sammen med den nye planen for sykkelveinettet, den mest sentrale oppfølgingen av Oslo kommunes nye sykkelstrategi. Den nye Oslostandarden skal ligge til grunn for all sykkeltilrettelegging i Oslo de kommende årene. Ettersom håndboken retter seg mot sykkeltilrettelegging i tettbebygde byområder, har arbeidet med håndboken vakt stor interesse og skapt forventninger også i flere byer rundt om i landet.

Spisset sykkelkompetanse

At Oslo kommune valgte Norconsult som rådgiver til oppdraget med Oslostandarden, har sammenheng med den sterke sykkelkompetansen og erfaringen som firmaet har opparbeidet seg de siste årene. Norconsult har jobbet, og jobber med, en rekke omfattende sykkelprosjekter rundt om i landet, også utover Oslostandarden. Norconsult har siden 2014 vært sekretariatet for det nasjonale Sykkelbynettverket, og har gjennomført viktige rådgivningsoppdrag som blant annet tilrettelegging for sykkel i Bygdøy Allé og Thereses gate i Oslo, plan for hovednett for sykkel i Haugesund og sykkelanlegg som del av Bybanen i Bergen. Norconsult er nå også ansvarlig for et omfattende forskningsprosjekt knyttet til syklende og gående i Midtbyen i Trondheim.

Tverrfaglig forankret sykkelmiljø

Å øke andelen fotgjengere og syklister, er viktige mål i den nasjonale transportpolitikken. Dette er også helt avgjørende for å utvikle attraktive byer med et bo- og bymiljø som gjør at folk trives. Sykkelkompetansen i Norconsult er godt forankret i et tverrfaglig miljø med fokus på byutvikling, byliv, transport og næringsutvikling. Selskapets fageksperter på feltet ønsker å være en faglig sterk rådgiver som bidrar til å skape løsninger som får flere til å sykle, samtidig som sykkeltilrettelegging utformes på en måte som bidrar til å styrke bylivet.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen