Setningene under Oslo S avtar

Setningene under Oslo S avtar

Grunnen under deler av Oslo S beveger seg mindre enn tidligere. De setninger utbyggingen av Barcode-rekken førte med seg, er nå i ferd med å stabilisere seg og gå tilbake mot mer normalt nivå.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Grunnen under deler av Oslo S beveger seg mindre enn tidligere. De setninger utbyggingen av Barcode-rekken førte med seg, er nå i ferd med å stabilisere seg og gå tilbake mot mer normalt nivå. Nye utbygginger i området ser man ennå lite virkning av.

Det viser den siste rapporten fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) som nå foreligger. Den baserer seg på data fra både måleutstyr rundt Oslo S, og data fra satellittovervåking av området. NGI skal på oppdrag av Jernbaneverket følge opp setninger og poretrykk fram til 2024. Statens vegvesen er med og betaler for overvåkingen.

Lettelse

- Det er en lettelse å se at setningsutviklingen under deler av Oslo S nå går tilbake mot normalen. Imidlertid er det viktig fortsatt å følge nøye med grunnforholdene ved stasjonen ettersom det fortsatt er en del naturlige setninger og stor byggeaktivitet i området, sier banesjef Guttorm Moss i Oslo.

Mot normalt

I NGIs rapport heter det at under våren og sommeren 2015 ser man en avtagende effekt av utbyggingen i Barcode-området. Poretrykkene ved berg har stort sett reetablert seg eller er i ferd med å gjøre det, og setningshastigheten rundt Oslo S har gått ned til et nivå som nærmer seg det som man forventer av «naturlige» krypsetninger, det vil si setninger som følge av gamle oppfyllinger.

Liten effekt

NGI fastslår også at man foreløpig ser liten effekt av andre byggegroper som er startet opp i senere tid. Det gjelder blant annet byggingen av Deichmanske bibliotek.

Database

NGI baserer rapporten på data som er stilt til rådighet av prosjekteiere og utbyggere i Bjørvika, samt målinger som gjøres i forbindelse med overvåkingsprosjektet. Disse dataene er lagt inn og systematisert i en egen database. NGI vil nå vedlikeholde og utvikle databasen videre etterhvert som nye byggeprosjekter starter opp i området som overvåkes.

Ny innsikt

- Det nylig avsluttede FoU-programmet "BegrensSkade" som er initiert av NGI og gjennomført med bred deltagelse fra byggherrer, rådgivere og entreprenørbransjen, har gitt ny innsikt med hensyn til hvordan ulike fundamenteringsarbeider kan påvirke omgivelsene. Tas denne nye kunnskapen i bruk i de byggeprosjekter som nå er på gang mellom Oslo S og sjøkanten, er det gode muligheter for at setninger omkring Oslo S vil holde seg på normalt nivå, sier Kjell Karlsrud, teknisk direktør i NGI.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen