Sertifisert og godkjent for krevende oppdrag

Sertifisert og godkjent for krevende oppdrag

Rejlers ble i mars sertifisert av Det Norske Veritas (DNV GL) i henhold til NS EN ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

Å innføre et styringssystem for arbeidsmiljø (eller arbeidshelse og sikkerhet - “Occupational Health and Safety”), bidrar til at bedriften jobber mer systematisk med arbeidsmiljø og sikkerheten for medarbeiderne. Gjennom å avdekke mulige farer og risikomomenter kan virksomheten lettere forebygge skader og ulykker.

En viktig milepæl

- Rejlers har vært gjennom en rivende utvikling i Norge. På kort tid er et antall selskaper slått sammen fra mange kulturer og ulike systemer til en felles styringsmodell, med fokus  på kvalitet og bærekraft. Hver dag jobber flere hundre ingeniører i selskapet med rådgivning, prosjektering, vedlikehold og drift av samfunnskritisk infrastruktur. I ytterste konsekvens er bidraget til kundene og samfunnet bærekraftige og miljøvennlige løsninger for generasjoner fremover. I dette arbeidet har det vært viktig for oss å tilfredsstille de strengeste krav til kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, Det har vi nå oppnådd, gjennom sertifisering av vårt ledelsessystem innen ISO 9001, ISO 14001 og OSHSAS 18001.

Dette er en viktig milepæl i Rejlers korte historie i Norge, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen