Sertifisert og godkjent for krevende oppdrag

Sertifisert og godkjent for krevende oppdrag

Rejlers ble i mars sertifisert av Det Norske Veritas (DNV GL) i henhold til NS EN ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

Å innføre et styringssystem for arbeidsmiljø (eller arbeidshelse og sikkerhet - “Occupational Health and Safety”), bidrar til at bedriften jobber mer systematisk med arbeidsmiljø og sikkerheten for medarbeiderne. Gjennom å avdekke mulige farer og risikomomenter kan virksomheten lettere forebygge skader og ulykker.

En viktig milepæl

- Rejlers har vært gjennom en rivende utvikling i Norge. På kort tid er et antall selskaper slått sammen fra mange kulturer og ulike systemer til en felles styringsmodell, med fokus  på kvalitet og bærekraft. Hver dag jobber flere hundre ingeniører i selskapet med rådgivning, prosjektering, vedlikehold og drift av samfunnskritisk infrastruktur. I ytterste konsekvens er bidraget til kundene og samfunnet bærekraftige og miljøvennlige løsninger for generasjoner fremover. I dette arbeidet har det vært viktig for oss å tilfredsstille de strengeste krav til kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, Det har vi nå oppnådd, gjennom sertifisering av vårt ledelsessystem innen ISO 9001, ISO 14001 og OSHSAS 18001.

Dette er en viktig milepæl i Rejlers korte historie i Norge, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Til toppen