Bettina Sandvin i Statens vegvesen og Kurt Opseth i Mesta AS er enige om at karakterboka skal belønne seriøse bedrifter.
Bettina Sandvin i Statens vegvesen og Kurt Opseth i Mesta AS er enige om at karakterboka skal belønne seriøse bedrifter. (Bilde: Kjell Solem)

– Seriøse aktører tjener på Vegvesenets «karakterbok»

Entreprenører og konsulenter støtter Vegvesenets «karakterbok». Men de vil ha mest mulig objektiv bedømming. Seriøse aktører vil tjene på dette, sier entreprenør.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vegvesenet orienterte om sitt arbeid med å innføre en leverandørevaluering på et godt besøkt bransjemøte i Oslo fredag 20. oktober. Planen er at karakterboka er i bruk fra nyttår.

Presentasjonene fra møtet finner du her.

- Grunntanken for «karakterboka» er at et gjennomført oppdrag er et uttrykk for kvaliteten vi kan vente oss i neste omgang. Det sa Bettina Sandvin, som leder arbeidet med prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet, i bransjemøtet.

Godt arbeid gir forsprang neste gangjektivitet?

Vegvesenet gjennomfører anleggsprosjekter for om lag 40 mrd. kroner i året fordelt på 500 kontrakter.

-Investeringen som gjøres i seriøs og god jobb, skal gi noe tilbake, poengterte hun.

Helt sentralt er at karaktersetting skjer under prosjektgjennomføringen, og ikke er en hilsen ut døra. Karaktergivning skal være åpen og utløse rett til tilsvar. Vegvesenet som oppdragsgiver kan bare bruke karakteren når den er relevant for den nye jobben.

Subjektivitet?

Dette er spennende tanker, jeg heier på intensjonen, sa Kurt Opseth, som er administrerende direktør i Mesta AS. At man nå vil legge inn andre elementer enn pris, er kjempebra. En seriøs aktør som Mesta vil tjene på slik evaluering.

Men jeg er nysgjerrig på hvordan vi får det til i praksis? Subjektive oppfatninger kan skape en utfordring. Byggherrens representant kan i noen tilfeller være den som påvirker samarbeidet negativt, påpekte Opseth.

Løfte konflikter opp og fram

Bettina Sandvin svarte slik: Det er selvfølgelig to parter. Vi klarer ikke å eliminere at det er mennesker vi har med å gjøre. Men vi har velkjente tvisteløsningsmekanismer, den såkalte konflikttrappa. Hvis entreprenør og byggherre ikke samarbeider godt, så skal uenigheten løftes opp til et ledernivå i organisasjonene.

Konsulentene: Greit!

Konsulentbransjen, blant andre ved markedsdirektør Knut Næss i Cowi, sa at det var fint at karakterboka kommer på plass. Konsulenter er vant til å bli bedømt.

Han påpekte likevel utfordringen ved at konstellasjoner skifter; det kommer nye sammenslutninger og samarbeidskonstellasjoner med internasjonal deltakelse er vanligere. Hvem eier da referansene?

Advokat Jørgen Aardalsbakke, som har utredet jussen for Vegdirektoratet, sa at det må bero på en konkret vurdering om vi står overfor en ny aktør, eller om det er det gamle selskapet som er innmaten i det nye. Helt klart skal en ny konstellasjon slippe å leve med gammel historie.

Starter ved nyttår

Leverandørevalueringen skal tas i bruk fra nyttår. Først ut er anleggsprosjekter. Deretter tas drift- og vedlikeholdsprosjekter inn i systemet. Som et trinn tre kommer konsulentkontrakter inn.

Prosjekter som i dag er avsluttet skal ikke legges inn i «karakterboka». Det er ikke noe i veien for at prosjekter som er startet opp, blir gjenstand for karaktersetting.

Vegdirektøren

I en oppsummering pekte vegdirektør Terje Moe Gustavsen på at fremtida vil by på et større spekter av kontraktstyper. Det blir flere virkemidler i bruk.

– Karakterboka er organisert subjektivitet. Hvis vi skulle kreve bare objektive kriterier, da kunne vi ikke gått inn i dette. Men åpenhet er helt avgjørende for tillit. Det er grunnelementet i innkjøpspolitikken.

Systemet med leverandørevaluering vil kreve innkjøring. Det er nytt og ukjent. Vi må få erfaringer, og vi må ha et tett samarbeid om veien videre.

– Jeg startet i jobben for 10 år siden. Det har vært en fantastisk utvikling. Vi har hatt betydelig økt aktivitet. Vi la til grunn av dette vil bransjen klare, og det har dere gjort! sa Gustavsen i sin oppsummering.

Til toppen