EPD- sertifisert CT-bolt fra Vik Ørsta er spesielt utviklet for lang levetid og for bruk i korrosive miljøer som for eksempel undersjøiske tunneler.
EPD- sertifisert CT-bolt fra Vik Ørsta er spesielt utviklet for lang levetid og for bruk i korrosive miljøer som for eksempel undersjøiske tunneler. (Foto: Vik Ørsta)

Ser mange miljøsvin på anbudsskogen

Miljøvennlig skal det være, sier innkjøpere flest. Og så velger de det billigste alternativet, uten å sjekke at det de kjøper også har en akseptabel miljøkostnad. Med miljøsertifiseringen EPD vil det bli enklere å velge det grønneste alternativet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– De aller fleste snakker i dag om det grønne skiftet, om det å være bærekraftig. Vi skal alle ta hensyn til miljøet, også i forbindelse med utbygging og anleggsarbeid. Men i realiteten teller grønne løsninger lang mindre enn laveste pris når innkjøpere treffer sine valg, sier administrerende direktør Kjetil Nesset i det tidligere Ørsta stålindustri, nå Vik Ørsta.

Cash is king, miljø mindre viktig

Pris betyr alt i tilbudskonkurranser, både for aktører i det private og i det offentlige, erfarer Nesset. Miljøhensyn er noe innkjøpere snakker varmt og visjonært om, helt til de må hente lommeboken. Da vekter de sjelden eller aldri verken bærekraft eller miljøkostnader.

– Så langt opplever ikke vi at miljø er et reelt tildelingskriterium på kontrakter. Det er svært lite konkret i forespørslene og i anbudspapirer. Det blir heller ikke brukt som et kriterium når anbudene blir evaluert. Hvis du kan velge mellom to produkter, og det ene forurenser fire til seks ganger så mye som det andre fra produksjon til det blir tatt i bruk, så vil det til syvende og sist fortsatt kun være pris du konkurrerer på. Det går kun på pris.

I realiteten teller grønne løsninger lang mindre enn laveste pris når innkjøpere treffer sine valg.

- Kjetil Nesset

– Hvis du tar et produkt som tar utgangspunkt i helt vanlig armeringsjern, så er det noe som produseres og selges i Norge. Det er i all hovedsak laget av resirkulert stål, med vannkraft som energikilde. Tilsvarende stål fra Kina blir laget med fire til seks ganger høyere utslipp av CO2 under produksjon. I tillegg blir produktet fraktet halve jorden rundt med båt. Når slike ting ikke blir tatt med i evalueringen av tilbud, betyr det at miljøbelastningene ikke spiller så stor rolle for innkjøper. Det handler enkelt og greit om pris.

Må vekte miljø høyere

- Så langt opplever ikke vi at miljø er et reelt tildelingskriterium på kontrakter, forteller administrerende direktør Kjetil Nesset i Vik Ørsta.
- Så langt opplever ikke vi at miljø er et reelt tildelingskriterium på kontrakter, forteller administrerende direktør Kjetil Nesset i Vik Ørsta. Foto: Vik Ørsta

– Går du inn på regjering.no, nye veier eller vegvesenets sine sider, ser du at det offentlige har ambisjoner om å være mer bærekraftig. Det er et ønske om at det skal være en grønn tanke bak måten vi bygger på, og måten anlegg blir driftet. Dette er meget bra. Men vi ser at de dessverre ikke greier å få disse ambisjonene ut til sine entreprenører, eller til andre ledd.

– Miljøhensyn, bærekraft og samfunnsansvar må vurderes på lik linje med pris. Levetid på produktet, samt miljøbelasting ved produksjon og levering, må telle med samme tyngde. Ofte er det forskjell på pris og kostnad. Pris er det du betaler for et produkt i utgangspunktet. Kostnaden er det du opplever produktet krever av deg i løpet av livssyklusen. Det er to vidt forskjellige ting. I Norge har vi på lik linje med alle andre satt oss mål om å begrense forurensing og miljøbelastning mest mulig. Hvis renhet og bærekraft likevel ikke teller hos den som kjøper produktene til slutt, blir det lønnsomt å droppe miljøhensyn. Da blir det vanskelig for Norge å nå de miljømål vi har satt oss – i den store sammenhengen.

Med EPD-systemet får vi en enkel og transparent dokumentasjon om produktets miljøprestasjon over hele livssyklusen, som gjør jobben mye enklere for de som skal sammenligne produkter med hensyn til miljøprestasjon.

- Jon Halfdanarson

– Ofte vil funksjonen til konkurrerende produkter være lik. Når innkjøpere da likevel velger å se bort fra miljøkostnadene på produkter, så undergraver de arbeidet for å redusere miljøbelastningene. Innkjøpere må lære seg å se på mer enn pris. De må også se på miljøkostnadene ved produktene de kjøper. Det offentlige må stille klarere krav til hvordan et produkt blir til og leveres, og i hvilken grad det er bærekraftig over hele livssyklusen. Det offentlige må stille krav til sine entreprenører om miljødeklarerte produkter.

Anbefaler EPD-sertifisering

Vik Ørsta miljøsertifiserer sine produkter, gjennom å utarbeide dokumenter sertifisert av EPD Norge. Forsker Jon Halfdanarson hos NTNU bistod med verifisering hos Vik Ørsta:

– EPD-sertifisering skjer gjennom at vi går i dialog med de bedriftene som har behov for denne dokumentasjonen. Vi setter oss godt inn i produksjonsprosessen som gjelder for produktet. Så kartlegger vi alle materialer som går inn i produktet, altså alt som er brukt av materialer, samt energi som er brukt i produksjonsprosessen. Transport av materialer og komponenter som inngår i produktet blir kartlagt, i tillegg til alt av avfallsstrømmer som oppstår i forbindelse med produksjonen. Med EPD-systemet får vi en enkel og transparent dokumentasjon om produktets miljøprestasjon over hele livssyklusen, som gjør jobben mye enklere for de som skal sammenligne produkter med hensyn til miljøprestasjon. All dokumentasjon, både EPD (Environmental Product Declaration) og tilhørende LCA (Life Cycle Assessment) følger internasjonale standarder, og er verifisert av uavhengig tredjepart.

– EPD er veldig grundig. Det er et stort pluss. Det er også et internasjonalt, anerkjent program. Vi har EPD Norge her, men tilsvarende program finnes i en rekke andre land. Og vi ser en økende grad av strømlinjeformede retningslinjer, slik at en EPD fra Norge også kan brukes internasjonalt. Denne type dokumentasjon etterspørres mer og mer, og slik sertifisering kan være til hjelp for eksempel i forbindelse med konkurranse om kontrakter i EU.

Til toppen