På bildet flankeres de to prisvinnerne Christer Wilhelmsen og Stein Ivar Hiller av veileder Rolf E. Petersen, samt Dordi Skjevling (COWI) og Svein Erik Bakken (Sweco) fra RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk. Den tredje prisvinneren Marte Fylkesnes var ikke til stede.
På bildet flankeres de to prisvinnerne Christer Wilhelmsen og Stein Ivar Hiller av veileder Rolf E. Petersen, samt Dordi Skjevling (COWI) og Svein Erik Bakken (Sweco) fra RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk. Den tredje prisvinneren Marte Fylkesnes var ikke til stede. (Foto: Dordi Skjevling)

Separasjon i årets VA-Bacheloroppgave

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har tildelt prisen «Årets beste bacheloroppgave» til Christer Wilhelmsen, Stein Ivar Hiller og Marte Fylkesnes fra NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør-Trøndelag).

  • VA
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bacheloroppgaven går inn i kjernen av hva som ofte er en problemstilling i norske kommuner i dag, og den vil kunne fungere som et hjelpemiddel for en yngre ingeniør i en mindre norsk kommune. Caset er hentet fra Melhus kommune og viser de kunnskapsbrister en kommune har når gamle ledninger skal fornyes. Hensikten med oppgaven har vært å bidra til en god kartlegging og en god vurdering av best mulig løsning for å separere spillvann og overvann i Vassfjellvegen. Oppgaven følger alle faser fra problembeskrivelse, forprosjektering og detaljprosjektering inkludert et konkurransegrunnlag for entreprenør. Hensikten når prosjektet som beskrives i oppgaven er gjennomført, er å redusere mengden urenset avløpsvann som når nærliggende resipient. Veileder for oppgaven har vært Rolf E. Petersen ved NTNU. Sammen med prisen følger 10.000 norske kroner til vinnerne.

– RIF gratulerer prisvinnerne med en velfortjent seier. Det er viktig for oss som bransjeforening å dele ut slike priser, blant annet for å synliggjøre vann- og miljø faget overfor studentene og omverdenen, sier Ari Soilammi, som er Utviklingssjef i RIF.

– Rådgiverbransjen rekrutterer årlig et stort antall ingeniører og vi vil gjerne tiltrekke oss de flinkeste folkene til de mest kompliserte prosjektene, avslutter Soilammi.

Til toppen