På Herøya skal de produsere plater i temperaturbestandige polymermaterialer. – ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden, sier John B. Rekstad, daglig leder i Aventa.
På Herøya skal de produsere plater i temperaturbestandige polymermaterialer. – ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden, sier John B. Rekstad, daglig leder i Aventa. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Senter for solenergi på Herøya

Sammen med et solid, internasjonalt team er Aventa i ferd med å sette opp en fabrikk for plater i polymermaterialer. Rundt produksjonsanlegget etableres et forskningsmiljø for solenergi.

  • Solenergi
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Denne typen forskning foregår primært i skjæringspunktet mellom internasjonale industriforetak og større forskningsmiljøer. 20 prosent av omsetningen skal knyttes direkte til å videreføre forskningsarbeidet. Vi får et godt samspill mellom forskning og næring, sier John B. Rekstad, daglig leder i Aventa.

Digital tvilling

Internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner vil delta i utviklingen av ICEP – International Center for Extrusion of Polymers. Senteret skal utvikle produksjon for ekstrudering av strukturerte plater i avanserte høyytelses polymerer.

– Vi håper å om maskunne kjøre noe gjennkinen høsten 2019, sier John B. Rekstad, daglig leder i Aventa. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Produksjonslinjen blir 40 meter lang, og det tar ca. 9 måneder å lage den. Så skal den kjøres inn, kalibreres og finjusteres. Vi håper å kunne kjøre noe gjennom maskinen høsten 2019, sier Rekstad.

– I denne fasen vil vi knytte til oss ca. 10-12 personer som hovedsakelig skal jobbe med forskning på polymerer. Når vi kommer i regulær, industriell produksjon tenker jeg vi skal være en 70-80 ansatte i ICEP på Herøya, sier han.

Når du utelukker det meste av potensielle feil vil det spare alle involverte for tid og penger.

- Jarle Nilsen

Siemens står for digital maskinstyring, og gjør all engineering i en digital tvilling. De starter maskinen virtuelt, justerer og optimaliserer. Ved å sette opp konseptet virtuelt kan de se at alt passer sammen og fungerer som tenkt, før maskinen bygges fysisk.

– Når du setter opp en fabrikk er tidsaspektet den tiden det tar å bygge den, pluss alt som kan gå galt. Hver gang noe ikke stemmer, må du starte på nytt. Med en fysisk maskin tar denne prosessen lang tid, sier Jarle Nilsen i Siemens.

På Herøya skal de produsere plater i temperaturbestandige polymermaterialer. ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Når du utelukker det meste av potensielle feil, vil det spare alle involverte for tid og penger. Med en virtuell modell reduserer vi tiden på igangkjøring av maskinen fra 6 til 3 måneder, forteller han.

– Maskinene skal også brukes i forskningsøyemed. Med digital tvilling og simuleringsverktøy vil vi spare mye tid ved endringer i produksjonen, for eksempel fra plater til membraner, sier Rekstad.

– For å gjennomføre dette prosjektet alene trenger vi internasjonale partnere av den typen vi har med oss, sier Rekstad. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Når alt er opp å går, koples maskinen opp i MindSphere, Siemens sin sky-infrastruktur. Her kan man lage digitale modeller med reelle data fra produksjonsprosessen. De kan synkronisere modellen med anlegget og foreta simuleringer for å optimalisere virksomheten, sier Nilsen. 

Solenergi og avsalting

Maskinen skreddersys av italienske Omipa, de er av de meste anerkjente på å ekstrudere. Den skal i utgangspunktet produsere robuste plater til en ny generasjon solpaneler i PPS – PolyPhenylenSulfid.

– Materialet er ikke noen handelsvare, det er utviklet spesielt for denne applikasjonen. Det må tåle temperaturer på 360 °C i fremstillingen. Når platene er ferdige må de tåle 160 °C for å fungere i solenergiproduksjon over tid, sier Rekstad.

Internasjonalt team

Mange bidrar i utviklingen av ICEP:

  • Fraunhofer Institut (Tyskland) – forskning
  • Johannes Kepler Universität (Østerrike) – forskning
  • Omipa (Italia) – bygger ekstruderen
  • Siemens (Tyskland) – digital maskinstyring
  • Henschel – industriell produksjon, ekstrudering
  • Bishof + Klein (Tyskland) – plastlaminater og teknisk film
  • Solvay (Belgia) – materialteknologi polymerer
  • Aventa (Norge) – leder prosjektet.

Panelene skal i utgangspunktet brukes i separate solvarmeanlegg, men kan også kobles til fjernvarmeanlegg. En modell under utvikling vil kunne levere både elektrisitet og varme.

– Å konvertere solenergi direkte til varme uten å ta veien om elektrisitet har store effektivitetsfordeler, sier han.

Aventa er godkjent som leverandør til FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR.

Første leveranse var solfangere som skal levere varmt vann til hygieneformål i 10 flyktningeleirer i Uganda. Et annet UNHCR-program er å produsere ferskvann fra saltvann. I følge FN vil en stadig større andel av behovet for drikkevann måtte dekkes med avsaltet sjøvann, hele 15 % i 2025 mot dagens 5 %.

– Vi får et godt samspill mellom forskning og næring, sier John B. Rekstad, daglig leder i Aventa. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Når maskinen er på plass åpnes det flere muligheter for hva materialet kan brukes til. Den skal også kunne trekke ut en tynn film som kan brukes som membraner for avsalting. Det vil ta noe tid før dette produktet er klart for markedet, men forskning viser at polymeren vi skal bruke har de rette egenskapene, forteller Rekstad.

Internasjonalt kunnskapssenter

I følge Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn kommune, gir den høye kompetansen som finnes i Grenland, blant annet innen petrokjemi, gode rammebetingelser for et forskningssenter for solenergi.

– ICEP vil gi et viktig supplement til det allerede brede industrimiljøet i Grenland. Et internasjonalt industrielt senter, med fokus på fornybar energi og reduserte utslipp av drivhusgasser, vil dessuten bidra til å øke Norges omdømme som en viktig internasjonal pådriver for et bærekraftig energisystem, sier Kåss i en kommentar til ITB Aktuelt.

Denne typen forskning foregår primært i skjæringspunktet mellom internasjonale industriforetak og større forskningsmiljø.

- John B. Rekstad

Innovasjon Norge har støttet prosjektet og Herøya Industripark vil stille med lokaler. Nå er Aventa i en fase der de ser etter finansielle partnere.

– Vi håper også på offentlig midler, vi driver tross alt med industriell reisning. Vi skal produsere bærekraftig energi, og avsalting er en stor, global utfordring, sier Rekstad.

– Som et lite selskap i Norge kan ikke Aventa gjennomføre dette prosjektet alene. Skal vi nå ut globalt trenger vi partnere av den typen vi har med oss. De internasjonale koblingene er veldig viktige, sier han.

 

 

 

Til toppen