Selvhelbredende betong skal redde infrastrukturen

Selvhelbredende betong skal redde infrastrukturen

Nederlandske Hendrik Marius Jonkers er nominert til European Inventor Award 2015 for sin oppfinnelse av selvhelbredende betong.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sparer miljø og kostnader

Omkring 70 prosent av Europas infrastruktur er sammensatt av betong. Dette materialet vil over tid ruste og sprekke på grunn av hardt vær og trafikk, noe som ofte resulterer i store vedlikeholds- og reparasjonsutgifter.

Samtidig er betong som materiale ikke særlig miljøvennlig å produsere. Byggematerialer står for mellom 7-12 prosent av verdens årlige CO2 utslipp.

Nå er Hendrik Marius Jonkers nominert til European Inventor Award i kategorien forskning, for sitt arbeid med selvhelbredende betong. Den nye opfinnelsen tar sikte på å gi en billig og bærekraftig løsning for betong, og vil gi markant bedre levetid på bygninger, broer og veier.

Kalksteinproduserende bakterier

[img id="1"]

Metoden går ut på å tilføre betongen spesielt utvalgte typer bakterier sammen med nitrogen, fosfor og kalsium laktat. Disse midlene kan ligge i dvale i betongen opp til 200 år.

Når en sprekk oppstår i betongen som følge av fuktighet og lufttilgang, aktiviseres bakteriene av vann som trenger inn i betongen. De starter så å mate seg på kalsium laktat og oksygen, noe som gjør kalsium laktatet om til uløselig kalkstein. Denne kalksteinen størkner og forsegler sprekkene i betongen.

Teknologien kan forsegle sprekker i hvilken som helst lengde, forutsett at de ikke er bredere enn 0,8 millimeter.

Fremtidens betong

Den selvhelbredende betongen forventes å innta markedet i 2015. Nå gjenstår det kun å gjøre produktet mer prisgunstig, noe som avhenger av påføringsmetoden. Med den nåværende metoden koster produksjonen dobbelt så mye som vanlig betong.

En stor del av utgiftene går til å dekke det kostbare kalsium laktatet, men Jonkers arbeider nå med å skape et sukkerbasert næringsstoff med de samme egenskapene, som vil kunne redusere kostandene til et konkuransedyktig nivå.

Dersom Jonkers og teamet hans lykkes med å redusere kostnadene på produktet, regnes biobetongen som fremtidens materiale for broer, veier, tuneller og andre betongkonstruksjoner.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen