Selvbygget maskin skaper nye verdier
(Foto: Chrusher International )

Selvbygget maskin skaper nye verdier

-Vi skaper gode produkter av det som ellers ville ha vært et miljøproblem. Spesielt nå som den nye N200-standarden setter stadig strengere krav til veimassene, kan vi tilby miljøriktige løsninger på de masseproblemene vi ser svært mange vil komme til å få.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Lloyd Sundstøl er daglig leder i Chrusher International AS, og selv om han bedyrer at de 6 maskinene ikke er til salgs, kan jo navnet på bedriften tyde på at karene bak den fiffige oppfinnelsen Chrusher kan ha noe videre perspektiver enn norske bygdeveier. Men også bedriften er bygget opp sakte, men sikkert.

Gjenvinning

- Vi startet med å bidra til at man kan nydyrke jord, gikk veien videre via bygging av skogsbilveier og til at kommunene begynte å fatte interesse for det vi gjør. Nå har vi samarbeidet om flere kommunale veiprosjekter, og er klare for stadig større oppgaver, slår han fast.

Vi har brukt mange år på den «utdannelsen» vi har tatt, og det har vært en dyr, men svært lærerik skolegang.

- Lloyd Sundstøl

Om å ha sitt eget brand sier han at det er riktig at de har lagt opp til det, selv de 6 maskinene de har utviklet og produsert, er ikke til salgs. De skal kun brukes til de oppdragene som kommuner og veimyndigheter eventuelt ønsker bistand til:

- Nå har vi vært i drift i 12 år, og begynner virkelig å få sving på sakene. Det er nemlig slik at svært mange sliter med vegmassene når man skal reparere eller for den saks skyld også bygge nye veier.

- Hva kommer det av?

- Skulle det bli behov for større kapasitet i fremtiden får vi diskutere det med dem som står for etterspørselen, sier Sundstøl. Foto: Chrusher International

- Det skyldes helt enkelt de knallharde massene vi har her i landet. Siden de utenlandsk konstruerte maskinene som har vært tilgjengelig til nå, ikke kan hamle opp med rundstein av granitt og andre knallharde utfordringer, så ser stadig fler oss som et alternativ. Våre knusemaskiner kan nemlig lage produkter som er gode nok til å kunne brukes i vegbygging. Og her er noe av hovedpoenget. Det er nemlig slik at vi med vilje produserer det man gjerne kan kalle annenrangs masse, fordi vi da blant annet lett kan konkurrere i markedet. Det kan vi fordi vårt produkt er mer enn godt nok til det bruket vi snakker om her. Nå har faktisk også Vegdirektoratet begynt å snakke om dette. Hva er godt nok når man snakker om veimasser, smiler Sundstøl. Han tenker at dette kommer til å bli en svært viktig diskusjon i årene som kommer, og akter å være midt inne i denne diskusjonen. For Chrusher leverer produkter som er akkurat det. Gode nok. 

Knallharde regler

- Nå begynner nemlig reglene å bli stadig strengere til de massene som skal brukes i vegbyggingen. Det såkalte N200-regulativet er et godt eksempel på dette. Vårt produkt holder seg godt innenfor dette, og kan derfor brukes både ved rehabilitering og nybygging av vei. I Norge er det nemlig behov for såkalte T 1 masser, altså ikke tele-farlige veimasser. Dersom man ser spesielt på veiene som ble bygget for en del år siden, står det mye tilbake å ønske på den fronten, slår han fast. Mange steder endrer nemlig de eksisterende vegmassene seg meter for meter, og derfor må det også en høy kompetanse til for å håndtere massene.

Vår måte å arbeide på har vist at man kan skape masser som er fullt brukbare til fremtidens veibygging og fremfor alt rehabilitering.

- Lloyd Sundstøl

- Vi kaller oss selv vegkirurger, ikke vegslaktere, humrer han, men legger til litt mer alvorlig. Vi har brukt mange år på den «utdannelsen» vi har tatt, og det har vært en dyr, men svært lærerik skolegang. Vi har spesialisert oss på å hente ut materialet, frese det opp, og plassere det tilbake. Det skaper et helt annet og mye tryggere grunnlag å bygge veiene på, og i en tid der kravene til veimassene kontinuerlig blir strengere, tror vi at våre 6 maskiner kommer til å være i kontinuerlig bruk også i fremtiden.

  Foto: Chrusher International

- Dere har også et utstrakt samarbeide med Borregaard, hva går det ut på?

  Foto: Chrusher International

- Et svært spennende prosjekt. Vi jobber med å koble sammen treindustri og bergverk, sier han oppfordrende. Det er nemlig slik at Borregaard har en god del avfall fra sin tradisjonelle produksjon, som man tidligere brukte til å lage papir av. Nå gjør de ikke noe særlig av det lenger, og da har vi sett for oss at man kan male opp disse tremassene, tilføre lim og oppmalte steinmasser, og få et produkt som er mer enn godt nok til veiproduksjon. Dette blir stabilt og solid nok til å kunne brukes som grunnmasser i veibygging, selv etter de reglene som nå er innført. Dermed gjør vi nok en gang problemavfall om til byggematerialer. Vår måte å arbeide på har vist at man kan skape masser som er fullt brukbare til fremtidens veibygging og fremfor alt rehabilitering. Derfor tror vi at våre maskiner kommer til å bli stadig mer etterspurt, slår han fast.

- Kommer dere til å bygge flere maskiner etterhvert?

- Det får vi komme tilbake til. Foreløpig greier vi oss fint med de maskinene vi har i drift, og fokuserer på hva de kan gjøre for kundene våre. Skulle det bli behov for større kapasitet i fremtiden får vi diskutere det med dem som står for etterspørselen, sier Sundstøl.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen