Selger vindkraftselskap til Norsk Vind Energi

Selger vindkraftselskap til Norsk Vind Energi

Agder Energi, Dalane energi og Lyse Produksjon selger vindkraftselskapet Bjerkreim Vind til Norsk Vind Energi. Bjerkreim Vind AS har vært eid av Agder Energi AS (51,3 %), Dalane energi IKS (35,2 %) og Lyse Produksjon AS (13,5 %).

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er godt fornøyde med at Norsk Vind Energi kjøper Bjerkreim Vind. Norsk Vind Energi har bred erfaring og kompetanse med utvikling, finansiering og drift av vindparker. Selskapet vil derfor kunne videreføre vindkraftsatsingen i Bjerkreim på en god måte. For oss betyr salget at vi frigjør kapital som kan reinvesteres i vår kjernevirksomhet, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør Marked og forretningsutvikling i Agder Energi.

[factbox id="1"]

Størst i landet

Bjerkreim Vind eier konsesjonsrettighetene til Bjerkreim vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindparken får etter planen en effekt på inntil 150 MW. Det er like mye som den hittil største vindparken i landet, Smøla vindpark i Møre og Romsdal. Bjerkreim vindpark vil bestå av mellom 50 og 60 vindmøller dersom den blir fullt utbygd, og vil årlig kunne produsere fornybar energi til i overkant av 20 000 boliger.

Vindkraftsatsing

Norsk Vind Energi har bygget to vindparker i Rogaland; Høg-Jæren Energipark (73,6 MW) og Røyrmyra vindpark (2,4 MW). I tillegg har selskapet hentet eksterne investorer til vindparker i Egersund (110 MW) og på Tellenes (160 MW), som er klare til byggestart i løpet av våren. Selskapet har også vært med å utvikle et 100 MW vindkraft prosjekt i Tanzania.

- Kjøpet av Bjerkreim Vind er strategisk viktig for oss. Sammen med vårt eget 90 MW naboprosjekt Skinansfjellet har vi nå en slagkraftig enhet på opptil 240 MW som gjør oss godt rustet til endelig å få realisert Bjerkreimsklusteret, sier Lars Helge Helvig, daglig leder i Norsk Vind Energi.

- I Norge bruker vi fortsatt mer enn 50% fossil energi i industri, næring, husholdning og transport. Et stort flertall på Stortinget sier vi gradvis skal fase ut denne betydelige fossile energibruken og erstatte den med ny CO2-fri energi.

Helvig understreker at et robust nett, betydelig lokalt forbruk og lokaliseringen nær nye kraftkabler til både England og Tyskland, er viktige årsaker til at det er ideelt å realisere ny fornybar energi i regionen. Samspillet mellom vann og vind er også optimalt.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen