Se hvordan oljeutslipp kan bekjempes med vann

Se hvordan oljeutslipp kan bekjempes med vann

Kan vann erstatte kjemiske midler ved et oljeutslipp? Det har blitt testet ved Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten - gjennom prosjektet "Mekanisk dispergering" i Oljevern 2015.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vi befinner oss i det Nasjonale senteret for testing av oljevernutstyr i Horten, anlegget som Kystverket oppgraderte i 2015. Her får vi se en ny teknologisk løsning som kan ha betydning for fremtidens oljevernberedskap. Løsningen er et av prosjektene Oljevern 2015 byr på, som følge av at Kystverket og Nofo har invitert norske og internasjonale selskaper til å komme med forslag til ny eller forbedret oljevernteknologi.

Det ligger år med arbeid bak de 20 sekundene vi ser farkosten bane seg vei i. Riggen fosser fram i en del av det 30 meter lange bassenget. Arbeidet bak dette vet Sørstrøm det meste om. Studenten Karl Fjelde Nevland representerer studenter ved Entreprenørskolen til NTNU, som har gjort en betydelig jobb det siste året.

[youtube id="GfyS6H0utbQ"]

Ser nye utstyrsmuligheter

Hanne Solem Holt er Kystverkets senioringeniør som bidrar til at man får testet en ny innovativ løsning; mekanisk dispergering.

‒  Kystverket har ikke dispergeringsutstyr i vår beredskap i dag, men det er spennende å se nye utstyrsmuligheter, sier Holt.

Riggen i aluminium som freser fram og tilbake er utstyrt med høytrykksdyser. Gjennom disse spyles vann ut for å få et oljeflak til å dele seg opp til mindre dråper. Disse er så små at de blir værende i vannmassene – og kan brytes ned av bakterier. Metoden er stort sett brukt av offshore-aktører, som da benytter kjemiske midler. Her er det vann som erstatter kjemikalier, og skal gi den samme effekten.

Innhenter viktig informasjon

Sørstrøm fra Sintef er patentinnehaver og oppfinner, og forklarer hva vi ser.

‒  Dette er den mest virkelighetsnære testen vi har gjort med denne riggen. Tidligere er den testet med olje i mindre skala hos SINTEF og større skala, men uten olje hos Marintek. Dette er viktig for at vi skal få alt vi trenger av informasjon – for å nå det endelige svaret. Vi nærmer oss nå, tror Sørstrøm.

[img id="1"]

‒  Utfordringen er å få høy nok energi der vannstrålen treffer oljeflaket. For å dekke et flak må du ha mange vannstråler. Nå har vi testet hvor stor avstand mellom strålene vi kan ha og hvor fort vi kan kjøre over, sier han.

Nytteverdi i realistiske tester

Resultatene fra testene i Horten vil Sørstrøm og kollegaene bruke til å justere løsningen. Systemet skal deretter gjennom en endelig verifikasjon i realistiske sjøforhold.

‒  Det er ikke uvanlig at testene her fører til endringer og justeringer. Det er også noe av målet med å leie tid her for å få gjennomført realistiske tester, sier Holt.

Målet til Sørstrøm er at arbeidet skal resultere i en løsning som gir større operasjonsvindu og enklere logistikk sammenlignet med for eksempel kjemisk dispergering.

‒  Dette kan bli en metode som kan benyttes også en stund etter et utslipp. Lykkes vi med konseptet, vil vi redusere logistikkutfordringene vi ser ved kjemisk dispergering. Metoden vår krever kun tilgang på vann, sier Sørstrøm.

Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) finansierer testene vi er vitne til. Derfor er også deres FoU-rådgiver, Hans V. Jensen, til stede i hallen. Kystverket bidrar med personell og testfasiliteter, mens studenter fra NTNUs Entreprenørskole har jobbet inn mot markedet og laget forretningsplan.

Kartla markedet

‒  Vi har undersøkt kommersialiseringspotensialet, og jobbet for at det er samsvar mellom produktet vi utvikler og hva kunden vil ha, sier Nevland.

Han forteller om kartleggingen av markedet på verdensbasis, som preges av mange aktører, men lite statistikk og kontroll på segmentet.

‒  Vi erfarte mye magefølelse bak beslutningsgrunnlaget hos flere innkjøpere av oljevernutstyr, men har funnet fram til potensielle konkurrenter, leverandører og globale bransjenettverk, sier Nevland.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen