Satser på den røde asfalten

Satser på den røde asfalten

Å bruke asfalt med ulike farger er ikke en nyhet, i årtier har rød asfalt vært benyttet som på The Mall, Londons ‘Red Carpet Drive’ gaten foran Buckingham Palace. Det som er nytt nå er tilgjengelighet og nærhet til markedet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det stemmer, sier daglig leder Terje Rykhus ved Feiring Asfalt.

– Vi har laget en helt egen produksjonslinje som gjør rød asfalt tilgjengelig både i større og ikke minst mindre mengder for områder på søndre del av Østlandet. Produksjonen er i gang, og vi får jevnlige henvendelser om vårt røde produkt og også om muligheten for andre farger forteller han.

Vi snakker egentlig om helt vanlig asfalt tilsatt en utprøvd mengde jernoksid i det ferdige produktet. Det gir en balansert og rødlig farge.

- Det er også viktig å legge til at tilsatsmaterialet bør ha et rødlig skjær i naturlig tilstand, dette sørger for en mer varig farge etter langvarig bruk, derfor benytter vi steinmaterialer fra vårt pukkverk, Bjønndalen Bruk, i Nittedal forklarer han.

– Vi ser en økt etterspørsel etter rød asfalt. Både til sykkelveier og andre områder som må merkes spesielt, men også til private som ønsker en mer fargerik oppkjørsel. Derfor er vi spente på om økt tilgjengelighet vil sørge for at flere benytter seg av dette produktet.

Kortreist er fremtiden

Det er ikke bare mat som følger prinsippet om kortreist. Også med produkter som asfalt er avstand fra produksjonssted til brukersted en vesentlig faktor. Miljøet tjener stort på at det produseres nær brukerstedene.

– Ja, bekrefter Rykhus. Vi er svært bevisste på miljø og miljøbelastning innenfor vår virksomhet. Med produksjonssteder i rimelig nærhet til brukerstedene minker transportbelastningen både når det gjelder utslipp fra biltransport og slitasje på veinettet. Dette gir store utslag i miljøavtrykket til våre produkter.

– Et annet vesentlig moment av tilgjengelighet og kortreiste produkter er enklere planlegging og dermed lavere kostnader for brukeren bekrefter Rykhus.

Rent utstyr er avgjørende

Det er et viktig moment som hele tiden kommer frem når temaet om farget asfalt er på bordet, nemlig et rigid renhold av maskiner og lasteplan som benytters i forbindelse med utleggingen av farget asfalt.

– Altså, rent utstyr, det er helt avgjørende for et tiltalende og tilfredsstillende resultatet, understreker Rykhus.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen