Satser på den røde asfalten

Satser på den røde asfalten

Å bruke asfalt med ulike farger er ikke en nyhet, i årtier har rød asfalt vært benyttet som på The Mall, Londons ‘Red Carpet Drive’ gaten foran Buckingham Palace. Det som er nytt nå er tilgjengelighet og nærhet til markedet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det stemmer, sier daglig leder Terje Rykhus ved Feiring Asfalt.

– Vi har laget en helt egen produksjonslinje som gjør rød asfalt tilgjengelig både i større og ikke minst mindre mengder for områder på søndre del av Østlandet. Produksjonen er i gang, og vi får jevnlige henvendelser om vårt røde produkt og også om muligheten for andre farger forteller han.

Vi snakker egentlig om helt vanlig asfalt tilsatt en utprøvd mengde jernoksid i det ferdige produktet. Det gir en balansert og rødlig farge.

- Det er også viktig å legge til at tilsatsmaterialet bør ha et rødlig skjær i naturlig tilstand, dette sørger for en mer varig farge etter langvarig bruk, derfor benytter vi steinmaterialer fra vårt pukkverk, Bjønndalen Bruk, i Nittedal forklarer han.

– Vi ser en økt etterspørsel etter rød asfalt. Både til sykkelveier og andre områder som må merkes spesielt, men også til private som ønsker en mer fargerik oppkjørsel. Derfor er vi spente på om økt tilgjengelighet vil sørge for at flere benytter seg av dette produktet.

Kortreist er fremtiden

Det er ikke bare mat som følger prinsippet om kortreist. Også med produkter som asfalt er avstand fra produksjonssted til brukersted en vesentlig faktor. Miljøet tjener stort på at det produseres nær brukerstedene.

– Ja, bekrefter Rykhus. Vi er svært bevisste på miljø og miljøbelastning innenfor vår virksomhet. Med produksjonssteder i rimelig nærhet til brukerstedene minker transportbelastningen både når det gjelder utslipp fra biltransport og slitasje på veinettet. Dette gir store utslag i miljøavtrykket til våre produkter.

– Et annet vesentlig moment av tilgjengelighet og kortreiste produkter er enklere planlegging og dermed lavere kostnader for brukeren bekrefter Rykhus.

Rent utstyr er avgjørende

Det er et viktig moment som hele tiden kommer frem når temaet om farget asfalt er på bordet, nemlig et rigid renhold av maskiner og lasteplan som benytters i forbindelse med utleggingen av farget asfalt.

– Altså, rent utstyr, det er helt avgjørende for et tiltalende og tilfredsstillende resultatet, understreker Rykhus.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen