Satser på den røde asfalten

Satser på den røde asfalten

Å bruke asfalt med ulike farger er ikke en nyhet, i årtier har rød asfalt vært benyttet som på The Mall, Londons ‘Red Carpet Drive’ gaten foran Buckingham Palace. Det som er nytt nå er tilgjengelighet og nærhet til markedet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det stemmer, sier daglig leder Terje Rykhus ved Feiring Asfalt.

– Vi har laget en helt egen produksjonslinje som gjør rød asfalt tilgjengelig både i større og ikke minst mindre mengder for områder på søndre del av Østlandet. Produksjonen er i gang, og vi får jevnlige henvendelser om vårt røde produkt og også om muligheten for andre farger forteller han.

Vi snakker egentlig om helt vanlig asfalt tilsatt en utprøvd mengde jernoksid i det ferdige produktet. Det gir en balansert og rødlig farge.

- Det er også viktig å legge til at tilsatsmaterialet bør ha et rødlig skjær i naturlig tilstand, dette sørger for en mer varig farge etter langvarig bruk, derfor benytter vi steinmaterialer fra vårt pukkverk, Bjønndalen Bruk, i Nittedal forklarer han.

– Vi ser en økt etterspørsel etter rød asfalt. Både til sykkelveier og andre områder som må merkes spesielt, men også til private som ønsker en mer fargerik oppkjørsel. Derfor er vi spente på om økt tilgjengelighet vil sørge for at flere benytter seg av dette produktet.

Kortreist er fremtiden

Det er ikke bare mat som følger prinsippet om kortreist. Også med produkter som asfalt er avstand fra produksjonssted til brukersted en vesentlig faktor. Miljøet tjener stort på at det produseres nær brukerstedene.

– Ja, bekrefter Rykhus. Vi er svært bevisste på miljø og miljøbelastning innenfor vår virksomhet. Med produksjonssteder i rimelig nærhet til brukerstedene minker transportbelastningen både når det gjelder utslipp fra biltransport og slitasje på veinettet. Dette gir store utslag i miljøavtrykket til våre produkter.

– Et annet vesentlig moment av tilgjengelighet og kortreiste produkter er enklere planlegging og dermed lavere kostnader for brukeren bekrefter Rykhus.

Rent utstyr er avgjørende

Det er et viktig moment som hele tiden kommer frem når temaet om farget asfalt er på bordet, nemlig et rigid renhold av maskiner og lasteplan som benytters i forbindelse med utleggingen av farget asfalt.

– Altså, rent utstyr, det er helt avgjørende for et tiltalende og tilfredsstillende resultatet, understreker Rykhus.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen